Przejdź do treści

Identyfikacja mutacji w genie RYR1

W Laboratorium Genomiki, Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt wykonywana jest identyfikacja mutacji w genie związanym z podatnością na stres – RYR1. Analiza wykonywana jest z cebulek włosowych, krwi oraz nasienia.

Kontakt

dr hab. Katarzyna Piórkowska, prof. IZ PIB – Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice k. Krakowa
e-mail: katarzyna.piorkowska@iz.edu.p
telefon: 666 081 316