Przejdź do treści

Dział Analityki – Centralne Laboratorium

Logo CL

Dział Analityki – Centralne Laboratorium Instytutu Zootechniki Państwowego Instytutu Badawczego funkcjonuje jako odrębna jednostka Instytutu Zootechniki od 2001 roku. Od 2004 roku jest laboratorium akredytowanym przez Polskie Centrum Akredytacji i posiada Certyfikat Akredytacji nr A B 512. Wspomaga rozwój polskiej nauki, współpracując już z licznymi instytucjami naukowymi. Jako laboratorium B+R wykonuje prace badawczo-rozwojowe i wdrożeniowe, w tym związane z opracowywaniem i walidacją metod badawczych, oraz prowadzi zadania związane z utrzymaniem i doskonaleniem systemu zarządzania, zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025, której założenia zostały opisane w Księdze Jakości. Działa bezstronnie i wykonuje badania zgodnie z ustalonymi metodami i wymaganiami klientów. Nasze laboratorium badawcze prowadzi badania fizykochemiczne na potrzeby Instytutu i zlecenie podmiotów zewnętrznych. Do głównych zadań należy badanie pasz, żywności i produktów pochodzenia zwierzęcego oraz materiału biologicznego. Laboratorium wykonuje między innymi analizy podstawowe oraz analizy aminokwasów, kwasów tłuszczowych, kolagenu, cholesterolu, witamin A i E, tokoferoli, karotenoidów, mikro- i makro-elementów, w tym jodu, selenu i chromu, oraz analizy lotnych związków organicznych metodą SPME-GC/MS i kluczowych związków zapachowych metodą SAFE-GC/MS i GC-O. Do badań wykorzystuje między innymi chromatografy (HPLC, GC, GC-MS) oraz spektrofotometry i spektrometry, w tym analizator w bliskiej podczerwieni NIRS. Działalność Centralnego Laboratorium obejmuje także prace normalizacyjne i analizy pasz w nadzorze paszowym.
https://cl.izoo.krakow.pl