Przejdź do treści

Dział Analityki Laboratoryjnej – Krajowe Laboratorium Pasz

Logo KLP Lublin

Krajowe Laboratorium Pasz w Lublinie jest akredytowaną jednostką Instytutu Zootechniki PIB, działającą już ponad 50 lat. System Zarządzania KLP w Lublinie obejmuje zakres badań pasz zgodnie z zakresem akredytacji AB 856. Systematycznie rozwijając i zdobywając nowe umiejętności, zakres działalności laboratoryjnej ulega poszerzeniu. Oprócz badań usługowych podstawowych składników pokarmowych pasz i badań związanych, oferuje także: badania odwoławcze związane z urzędową kontrolą pasz i wynikające z pełnienia funkcji laboratorium referencyjnego, stwierdzenia zgodności wyników badań pasz z wymaganiami w obszarze regulowanym prawnie, z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji, stwierdzenia zgodności na życzenie klienta i wg specyfikacji i zasad podejmowania decyzji podanych przez klienta, ocenę i interpretację wyników badań pasz w analizowanym zakresie. Czuwając nad jakością pasz i materiałów paszowych na polskim rynku, pełni także funkcje laboratorium referencyjnego w zakresie parametrów jakości handlowej pasz. Pracuje zgodnie z systemem zarządzania wg PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada Certyfikat. Uczestniczymy w międzynarodowych i krajowych badaniach biegłości i porównaniach międzylaboratoryjnych oraz w międzynarodowych badaniach międzylaboratoryjnych, których celem jest opracowanie parametrów precyzji metod standardowych.
http://www.klp.izoo.krakow.pl