Przejdź do treści

Laboratorium Genetyki Molekularnej

Logo LGM

Laboratorium Genetyki Molekularnej stanowi część Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt, funkcjonującego w strukturze Instytutu Zootechniki PIB od niemal 60 lat. Przez wszystkie te lata pracownicy dostosowują prowadzone badania do światowych trendów, wychodząc jednocześnie naprzeciw potrzebom hodowców. Wyniki prowadzonych badań umożliwiają nam opracowanie, a następnie wdrożenie najnowszych rozwiązań jako wsparcie dla rolnictwa, przemysłu, farmakologii czy nawet sądów i prokuratur. Badania obejmują wykorzystanie markerów genetycznych do identyfikacji osobniczej i gatunkowej zwierząt gospodarskich, towarzyszących oraz wolnożyjących. Prowadzimy monitoring populacji zwierząt gospodarskich pod kątem wad genetycznych, mutacji DNA oraz genetycznych uwarunkowań odporności i podatności na choroby. Przy zastosowaniu najnowocześniejszych narzędzi biologii molekularnej, Zakład Biologii Molekularnej Zwierząt prowadzi badania obejmujące genomikę strukturalną i funkcjonalną na poziomie analizy genomu, ekspresji genów, cząsteczek miRNA oraz identyfikację markerów białkowych, charakterystycznych dla cech użytkowych zwierząt hodowlanych. Od 2016 roku LGM pracuje w systemie akredytacji spełniając normy PN-EN ISO/IEC 17025. Stale też poszerza zakres metod akredytowanych, bierze udział w badaniach biegłości prowadząc badania zgodnie ze standardami międzynarodowych towarzystw ISAG i ICAR.
http://lgm.izoo.krakow.pl