Przejdź do treści

Wdrożenia i aplikacje 2016

Wdrożenia

Nazwa wdrożeniaMiejsce wdrożenia
Poprawa wydajności mlecznej na podstawie wyników oceny bydła mlecznego.Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Poprawa cech mięsności u bydła simentalskiego na podstawie stacjonarnej oceny wartości użytkowej i hodowlanej.Polski Związek Hodowców Bydła Simentalskiego
Ocena wartości użytkowej i hodowlanej świń.Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS
Ocena wartości hodowlanej tryczków i maciorek.Polski Związek Owczarski
Kontrola rodowodów bydła.Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
Kontrola rodowodów koni.Polski Związek Hodowców Koni
Kontrola rodowodów owiec.Polski Związek Owczarski
Opracowanie zasad działania sufitowych wentylatorów-mieszaczy powietrza oraz urządzenia do zamgławiania powietrza w ograniczeniu skutków stresu termicznego u krów.ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
Opracowanie modelu pojenia pójłem cieląt ze stacji pojenia w okresie od 14. do 70. dnia życia.ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
Wykorzystanie modułów systemu Afifarm w diagnostyce chorób metabolicznych w stadzie wysokoprodukcyjnych krów mlecznych.ZD IZ PIB Kołbacz sp. z o.o.
Technologia produkcji biogazu, energii elektrycznej oraz dygestatu dla celów nawozowych i dla wykorzystania jako ściółka.ZD IZ PIB Grodziec Śląski sp. z o.o.
Indyki.ZD IZ PIB Grodziec Śląski sp. z o.o.
Sprzedaż bezpośrednia mleka.ZD IZ PIB Grodziec Śląski sp. z o.o.
Efektywność wykorzystania suszonych wywarów z kukurydzy (DDGS) w żywieniu kur nieśnych ras zachowawczych.ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
Ekologiczny chów trzody chlewnej.ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
Ekologiczna produkcja kurcząt rzeźnych.ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
Produkcja jaj metodami ekologicznymi.ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
Optymalna technologia chowu kur ras zachowawczych w warunkach zrównoważonego rozwoju rolnictwa.ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
Optymalizacja żywienia kur stad objętych programem ochrony.ZD IZ PIB Chorzelów sp. z o.o.
Strategia żywienia gęsi w okresie reprodukcji.IZ PIB ZD Kołuda Wielka
Udoskonalona technologia lęgu piskląt gęsich w komorach lęgowych typu D-36 i komorach klujnikowych typu Atlas 180S.IZ PIB ZD Kołuda Wielka
Zasiedlanie wychowalni gąsiętami w wieku 48 godzin po wylęgu jako czynnik zwiększający masę ciała gęsi tuczonych.IZ PIB ZD Kołuda Wielka
Mieszanka ziołowa w żywieniu gąsiąt z wczesnych wylęgów wiosennychIZ PIB ZD Kołuda Wielka
Wykorzystanie modułów systemu Afifarm w diagnostyce chorób metabolicznych w stadzie wysokoprodukcyjnych krów mlecznych.IZ PIB ZD Pawłowice
Kiszone ziarno kukurydzy jako główne źródło energii w dawkach pokarmowych dla krów.IZ PIB ZD Pawłowice