Przejdź do treści

Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice

dr inż. Marian Kamyczek

Pawłowice, 64-122 Pawłowice, woj. wielkopolskie 
ul. Mielżyńskich 14  
tel.: 65 529 92 22, 65 529 91 92, 65 536 82 14, faks: 65 529 94 64 
e-mail: sekretariat@zdpawlowice.pl 
www.zdpawlowice.pl 

Działalność Zakładu Doświadczalnego w Pawłowicach, gospodarującego na powierzchni 2000 ha, obejmuje prowadzenie prac agrotechnicznych na posiadanym areale, realizację własnych tematów badawczych i usług badawczych, zleconych przez inne jednostki oraz wykonywanie usług hodowlanych (ocena knurów i kojarzeń, ocena tryków). W Zakładzie jest produkowany i sprzedawany wysokiej jakości materiał hodowlany męski i żeński, a także pasze objętościowe i treściwe. Wyhodowane zwierzęta, a co za tym idzie wyniki hodowlane, prezentowanie są na licznych wystawach. Zakład w Pawłowicach wdraża innowacyjne rozwiązania do produkcji zwierzęcej i roślinnej oraz podejmuje działania w zakresie upowszechniania i edukacji, m.in. poprzez organizację konferencji i szkoleń dla hodowców i producentów, organizowanie praktyk studenckich oraz staży zawodowych, prowadzenie wykładów i szkoleń, a także publikowanie artykułów w fachowych czasopismach rolniczych. 

  • wysokiej jakości materiał hodowlany: jałówki cielne, knury, loszki, tryki, jarki, 
  • materiał rzeźny: bydło, trzoda chlewna, owce, półtusze wieprzowe, półtusze jagnięce, 
  • płody rolne: pszenica konsumpcyjna, nasiona rzepaku, buraki cukrowe.