Przejdź do treści

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o.

dr inż. Jerzy Fijał

39-331 Chorzelów 771, woj. podkarpackie
tel.: 17 584 10 57, 17 584 14 78; faks: 17 584 02 25
e-mail: chorzelow@iz.edu.pl
www.zdizchorzelow.pl

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Chorzelów Sp. z o.o dysponuje około 600 ha użytków rolnych (w tym około 500 ha gruntów rolnych i 80 ha użytków zielonych). Produkcja roślinna podporządkowana jest zaopatrzeniu w paszę zwierząt hodowanych. Zakład wykonuje usługi naukowo-badawcze zlecane przez Instytut Zootechniki PIB i inne podmioty zajmujące się działalnością naukowo-badawczą, a także uczestniczy w programie ochrony zasobów ras rodzimych. W zakładzie utrzymywane są stada zachowawcze kur – zielononóżka kuropatwiana, żółtonóżka kuropatwiana, rhode island red (karmazyn czerwony), rhode island white (karmazyn biały), sussex, leghorn; krów – rasa nizinna czarno-biała; króliki – biały popielniański; lisy – pastelowe i białoszyjne; tchórze hodowlane oraz konie rasy małopolskiej. Hodowla krów mlecznych liczy około 300 sztuk rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Stacja Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej prowadzi ocenę stacyjną świń z polskich hodowli zarodowych i wydaje indeksy hodowlane ocenianym knurom. Hodowla krów mlecznych liczy około 300 sztuk rasy holsztyńsko-fryzyjskiej. Stacja Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej prowadzi ocenę stacyjną świń z polskich hodowli zarodowych i wydaje indeksy hodowlane ocenianym knurom.

  • sprzedaż materiału hodowlanego: królików, norek, lisów, jenotów, tchórzy, piskląt jednodniowych kur ras zachowawczych, koni i kuców szetlandzkich,
  • ocena wartości hodowlanej i użytkowej materiału zarodowego świń,
  • obliczanie wartości indeksów dla ocenianych knurów,
  • szkolenia i doradztwo z zakresu chowu i hodowli: bydła, królików, kur i zwierząt futerkowych,
  • praktyki dla uczniów szkół rolniczych i studentów wyższych uczelni,
  • rekreacyjna jazda konna, nauka jazdy konnej, kuligi.