Przejdź do treści

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o.

dr inż. Mirosław Koska 

55-020 Żórawina, Żerniki Wielkie, woj. dolnośląskie 
ul. Badawcza 4 
tel.: 71 316 51 64, faks: 71 316 54 77 
e-mail: zerniki@iz.edu.pl lub izsbtchzw@wp.pl 
www.izsbtchzw.pl

Zakład Doświadczalny Instytutu Zootechniki PIB Żerniki Wielkie Sp. z o.o. swoją działalność rozpoczął dnia 25 czerwca 1999 roku. Misją Zakładu jest świadczenie usług do tematów badawczych zlecanych przez Instytut Zootechniki PIB, dostarczanie hodowcom świń wysokowartościowego materiału hodowlanego w postaci bezstresowych loszek rasy WBP i PBZ oraz ich mieszańców, a także produkowanie dużych i wyrównanych partii żywca wieprzowego o wysokich walorach rzeźnych. Najważniejszą częścią prowadzonych prac badawczych są zagadnienia związane z ksenotransplantacją. Bardzo ważną i równie prestiżową działalnością jest pozyskiwanie i witryfikowanie zarodków świń polskich ras rodzimych. Baza naukowo-badawcza fermy umożliwia prowadzenie badań z zakresu biotechnologii rozrodu zwierząt, technologii, ekologii i ekonomiki produkcji zwierzęcej, żywienia zwierząt i paszoznawstwa oraz genetyki i hodowli zwierząt. 

  • sprzedaż loszek hodowlanych ras WBP, PBZ i F1 wolnych od genetycznej podatności na stres, 
  • sprzedaż dużych, wyrównanych partii tuczników o przeciętnej mięsności 60%, 
  • sprzedaż dużych partii warchlaków, 
  • usługi naukowo-badawcze,  
  • fachowe doradztwo w zakresie technologii utrzymania, żywienia i rozrodu świń, 
  • praktyki dla studentów wydziałów zootechnicznych i weterynaryjnych wyższych uczelni rolniczych.