Przejdź do treści

225. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB

Dnia 19 maja 2023 roku – w trybie zdalnym – z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, odbyło się 225. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB.

Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności naukowo-badawczej Instytutu oraz sprawozdanie finansowe za 2022 rok, jak również zaakceptowała propozycję podziału zysku za 2022 rok. Przyjęto uchwałę o zgłoszeniu kandydatury prof. dr. hab. Sylwestra Świątkiewicza, zastępcy dyrektora ds. nauki Instytutu Zootechniki PIB, na członka Rady Doskonałości Naukowej.

Ponadto, Rada Naukowa obradowała nad szeregiem punktów w ramach spraw osobowych, przyjmując, między innymi, uchwały o nadaniu stopnia doktora nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika i rybactwo – mgr inż. Joannie Grzegorczyk, mgr inż. Annie Mikszy-Cybulskiej oraz mgr. inż. Piotrowi Krzykawskiemu. Jednocześnie, w przypadku mgr inż. Anny Mikszy Cybulskiej, Rada wyróżniła rozprawę doktorską i jej obronę.