Przejdź do treści

dr Grzegorz Smołucha w Radzie Młodych Naukowców VII kadencji

  • Bez kategorii

Zarządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 września 2021 r.  powołany został nowy skład zespołu doradczego – Rady Młodych Naukowców.
Członkiem Rady został dr Grzegorz Smołucha z Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt Instytut Zootechniki PIB.

„Do głównych zadań RMN należy wspieranie Ministra w działaniach wspierających rozwój kariery młodych naukowców, w szczególności przez:

  • identyfikowanie istniejących i przyszłych barier rozwoju kariery młodych naukowców
  • przygotowywanie opinii dla Ministra w zakresie możliwych instrumentów wsparcia rozwoju kariery młodych naukowców
  • przygotowywanie rekomendacji dotyczących narzędzi wspomagania kariery młodych naukowców
  • wspieranie kontaktów młodych naukowców z przedstawicielami środowisk gospodarczych oraz instytucji wdrażających innowacyjne rozwiązania w nauce”.

Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

Źródło:
https://e-dziennik.mein.gov.pl/app/uploads/2021/09/Dziennik-Urz%C4%99dowy-MEiN-2021-poz.-113.pdf
https://forumakademickie.pl/sprawy-nauki/nowy-sklad-rady-mlodych-naukowcow/