Przejdź do treści

Instytut Zootechniki PIB przystępuje do projektu EU Partnership Animal Health and Welfare

Komisja Europejska ogłosiła wyniki konkursu Fair, healthy and environmentally-friendly food systems from primary production to consumption (HORIZON-CL6-2023-FARM2FORK-01).

Od 1 stycznia 2024 roku, Instytut Zootechniki PIB, w ramach konsorcjum dziewięćdziesięciu jeden partnerów z 24 krajów UE i spoza UE, pod przewodnictwem Uniwersytetu Gandawskiego rozpocznie zaplanowaną na 10 lat współpracę, w ramach Europejskiego Partnerstwa na rzecz zdrowia i dobrostanu zwierząt (EUP AH&W). W projekcie biorą udział dwie jednostki z Polski, w tym Instytut Zootechniki PIB oraz Państwowy Instytut Weterynaryjny PIB.

Punktem wyjścia do planowanych prac było przyjęcie ambitnego, partnerskiego podejścia, opartego na wspólnych priorytetach, zgodnie z ideą partnerstw europejskich łączących Komisję Europejską oraz partnerów prywatnych i /lub publicznych w celu sprostania najpilniejszym wyzwaniom Europy poprzez wspólne inicjatywy w zakresie badań i innowacji.

Zakres tematyczny zatwierdzonych do realizacji zadań obejmuje dwa główne obszary: Animal Health (Choroby zakaźne zwierząt, w tym konsekwencje dla zdrowia publicznego) i Animal Welfare (Dobrostan zwierząt gospodarskich, zwierząt lądowych i wodnych, dzikich zwierząt i zwierząt towarzyszących).

Cele partnerstwa to: wzmocnienie gotowości na nadchodzące i pojawiające się zagrożenia dla zwierząt oraz ludzi, promocja i wspieranie dobrostanu zwierząt, generowanie innowacyjnych metodologii i produktów, w określonym obszarze działań, wsparcie procesu legislacyjnego w zakresie zdrowia i dobrostanu zwierząt. Oczekiwanymi rezultatami zaplanowanych działań będą: ograniczenie skutków społeczno-ekonomicznych i środowiskowych chorób zakaźnych zwierząt, poprawa dobrostanu zwierząt, analiza ekonomiczna rentowności chronionych gospodarstw; bezpieczna żywność i korzyści dla zdrowia publicznego.

Instytut Zootechniki PIB będzie zaangażowany w czterech obszarach tematycznych:

OO6-Action 1. Animal welfare & sustainability
Subtask 1.1 Identification of systems promoting AW
Task 2: Development of a shared methodology for a multi-criteria assessment of sustainability
Task 2: Development of a shared methodology for a multi-criteria assessment of sustainability
Task 4. Dissemination at the territorial/national/European regional level


OO4 – Action 1. Assessment of positive welfare; defining animal-based measures
Task 2.2. Experimental validation of indicators of positive affective states using cognitive bias tests  
Task 2.3. Relationship between potential indicators of positive affective states and situations and resources that are preferred and valued by the animals  
Task 3.1 Short-term protocol including considerations on how to aggregate positive and negative indicators of affect 
Task 3.2 Long-term protocol including considerations on how to combine indicators of positive and negative affect into a final ‘affect balance’ 


OO8 – Action 1. The role of the immune system of food producing animals
ST 4.1 Viral and vaccine-induced immune responses in pigs


OO5 – Action 4. Reinforcement of animal resilience
Task 1: Establish a pan-European network of experts in genetics (breeding), feed additives including pre- and probiotics applied ethology, stress physiology and immunology
Task 3: Study the (combined) effects of genetics, feeding and management practices on resilience and health traits and welfare

Kontakt w sprawie projektu
dr inż. Dorota Godyń dorota.godyn@iz.edu.pl
mgr Anna Orchel-Szeląg anna.orchel@iz.edu.pl