Przejdź do treści

XXII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej, 25-27 sierpnia 2023 roku

W dniach 25–27 sierpnia 2023 roku odbyło się „XXII Pożegnanie Wakacji w Rudawce Rymanowskiej”, w ramach którego zorganizowano Regionalną Wystawę Ras Rodzimych.

W tegorocznej Wystawie uczestniczyło dwudziestu jeden wystawców, prezentujących następujące rasy, odmiany i rody zwierząt gospodarskich (łącznie 52 sztuki zwierząt i 10 stadek drobiu oraz pokazowy ul z pszczołami kraińskimi):

 • bydło (czterech hodowców zaprezentowało 8 sztuk i 4 rasy): polskie czerwone, polskie czerwono-białe, polskie czarno-białe i białogrzbiete;
 • konie (pięciu hodowców zaprezentowało 6 sztuk i 5 ras): klacze konika polskiego, huculskie, małopolskie, śląskie i zimnokrwiste w typie sokólskim oraz ogiera małopolskiego;
 • owce (sześciu hodowców zaprezentowało 19 sztuk i 6 ras): wrzosówka, świniarka, cakiel podhalański, polska owca pogórza, czarnogłówka i olkuska;
 • kozy: (pięciu hodowców zaprezentowało 17 sztuk kóz i 3 rasy): karpackie, sandomierskie, kazimierzowskie;
 • kury (dwóch hodowców zaprezentowało 8 stadek): zielononóżki kuropatwiane (Z-11), żółtonóżki kuropatwiane (Ż-33), leghorn (G-99), sussex (S-66), rhode island red (R-11), rhode island white (A-33), czubatki polskie (CP-11 i CP-22);
 • gęsi (dwóch hodowców zaprezentowało 2 stadka): biłgorajskie (Bi), gęsi zatorskie (Zd-1),
 • króliki popielniańskie białe (jeden hodowca zaprezentował 2 sztuki);
 • pszczoły kraińskie z linii Dobra (jeden hodowca zaprezentował 1 ekspozycję).

Pierwszego dnia odbył się pokaz zwierząt ras rodzimych, który poprowadziła prof. dr hab. Józefa Krawczyk. Przybliżyła widzom rolę i znaczenie zwierząt ras rodzimych. Hodowcy prezentowali na ringu bydło, konie, owce i kozy na ringu, a pozostałe gatunki przy stanowiskach, tj. drób i zwierzęta futerkowe. Eksperci (koordynatorzy i pracownicy Instytutu Zootechniki PIB) omawiali historię oraz charakterystykę poszczególnych ras, prezentowali hodowców uczestniczących w wystawie, jak również udzielali informacji na temat wsparcia finansowego dla rodzimych ras zwierząt. Pokaz zgromadził liczną publiczność.

Po raz pierwszy wybierano „Najładniejsze zwierzęta na Regionalnej Wystawie Ras Rodzimych”. Wyboru dokonała Komisja w składzie: prof. dr hab. Józefa Krawczyk, dr hab. Aldona Kawęcka prof. IZ PIB, dr inż. Anna Majewska oraz dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona. Wybrano 6 zwierząt spośród krów, koni, owiec, kóz, kur oraz gęsi. Wyróżniono sześć zwierząt spośród następujących gatunków:

 • Konie – ADEL 616 006 630 156 518 własności Bogdana Śliża
 • Bydło – FIOLKA PL 0055 1648 7109 własności ZD IZ PIB  Chorzelów sp. z o.o.
 • Owce – PL 1000 2188 1210 własności Artura Franczaka
 • Kozy – PL 2000 0195 3088 własności Tomasza Godlewskiego
 • Kury nieśne – CP-22 własności UR Kraków
 • Gęsi – Biłgorajska własności „Majątek Rutka” Zbigniewa Kołodzieja

Statuetki dla nagrodzonych oraz dyplomy uczestnictwa w wystawie zostały wręczone w niedzielę przez Zastępcę Dyrektora Krajowego Centrum Hodowli Zwierząt – Monikę Kajak, Przedstawiciela Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Magdalenę Mietlicką-Zakrzewską, Zastępcę Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB – prof. dr, hab. Sylwestra Świątkiewicza, prof. dr hab. Józefę Krawczyk i dr hab. Aldonę Kawęcką, prof. IZ PIB. Ponadto, wręczono jedną nagrodę specjalną (puchar) ufundowany przez Prezesa Krajowego Związku Hodowców Czerwonego Bydła Polskiego – Piotra Smagę. Zwycięzcą został Jan Janik – hodowca bydła polskiego czerwonego.

Na stoisku IZ PIB rozpowszechniano materiały informacyjno-promocyjne. Hodowcy oraz zwiedzający otrzymali Katalog Ras Rodzimych, a także ulotki i broszury dotyczące zwierząt ras rodzimych.

W niedzielę odbył się „Konkurs plastyczny dla dzieci”, który polegał na rysowaniu wybranych przez siebie zwierząt ras rodzimych. W konkursie wzięło udział pięćdziesięcioro dzieci, którym przyznano nagrody w trzech kategoriach wiekowych: 3-5 lat, 6-8 lat oraz 9-12 lat. W każdej z grup nagrodzono trzy wyróżniające się prace. Pozostałe dzieci otrzymały nagrody pocieszenia. Konkurs był prowadzony i oceniany przez: prof. dr. hab. Sylwestra Świątkiewicza, prof. dr hab. Józefę Krawczyk, dr hab. Aldonę Kawęcką, prof. IZ PIB oraz dr inż. Jolantę Calik. Nagrody wręczał Zastępca Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB – prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, Przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Magdalena Mietlicka-Zakrzewska oraz przedstawiciele Instytutu.

Zwiedzającym czas umilały występy zespołów muzycznych, liczne degustacje oraz tzw. „Ścieżka Huculska”. Swoją bogatą ofertę handlową prezentowały również firmy działające w sektorze rolno-spożywczym.