Przejdź do treści

Realizacja projektu grupy operacyjnej „Rodzime konie”

Koń

W związku z realizacją projektu Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych, Instytut Zootechniki PIB lider grupy operacyjnej Rodzime konie – innowacyjna metoda treningu i oceny wartości użytkowej oraz partner projektu – Polski Związek Hodowców Koni, przekazują informację na temat działań prowadzonych w pierwszym etapie rzeczonego przedsięwzięcia.