Przejdź do treści

Ministrowie rolnictwa Polski i Węgier w Instytucie Zootechniki PIB

W dniu 25 października 2021 r. w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach gościli Minister Rolnictwa Węgier István Nagy oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Grzegorz Puda wraz z delegacjami, jak również Konsul Generalny Węgier w Krakowie Tibor Gerencsér.

Tematem spotkania z dyrekcją i pracownikami Instytutu była ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich, ze szczególnym uwzględnieniem metod ex situ i roli, w tym zakresie, Krajowego Banku Materiałów Biologicznych, jak również wykorzystanie genetyki molekularnej jako wsparcia dla hodowli zwierząt.

Tematykę wyżej wymienionych zagadnień zaprezentowali prof. dr hab. Józefa Krawczyk, dr inż. Ewa Sosin , dr hab. Monika Trzcińska, dr hab. Marcin Samiec, prof. IZ oraz dr hab. Katarzyna Ropka-Molik, prof. IZ.

W ramach spotkania, honorową odznakę „Zasłużony dla rolnictwa” z rąk Ministra otrzymali Dyrektor Instytutu dr Krzysztof Duda , Z-ca Dyrektora ds. Nauki prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz oraz Z-ca Dyrektora ds. Infrastruktury Jakub Howaniec.