Przejdź do treści

Konferencja naukowa pt. „Działalność wdrożeniowa i upowszechnieniowa Instytutu w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich” – Balice, 15-16 maja 2024 roku

W dniach 15-16 maja 2024 roku, w Instytucie Zootechniki – Państwowym Instytucie Badawczym w Balicach, odbyła się konferencja naukowa pt. „Działalność wdrożeniowa i upowszechnieniowa Instytutu w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich”. Wydarzenie oficjalnie rozpoczął prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, Zastępca Dyrektora ds. Nauki.

Pierwszego dnia program obejmował serię wykładów dotyczących ochrony zasobów genetycznych różnych gatunków zwierząt gospodarskich, w tym:

  • Ochrona zasobów genetycznych w Polsce (dr inż. Agnieszka Chełmińska)
  • Ochrona zasobów genetycznych bydła (dr inż. Anna Majewska)
  • Ochrona zasobów genetycznych owiec i kóz (dr hab. Aldona Kawęcka, prof. IZ PIB)
  • Ochrona zasobów genetycznych świń (dr hab. Magdalena Szyndler-Nędza, prof. IZ PIB)
  • Ochrona zasobów genetycznych koni (dr inż. Iwona Tomczyk-Wrona)
  • Ochrona zasobów genetycznych drobiu (kury, gęsi, kaczki) (prof. dr hab. Józefa Krawczyk, dr hab. Jolanta Calik)

Dodatkową atrakcją był pokaz kulinarny, prowadzony przez Piotra Lenarta, Koordynatora Szlaku Kulinarnego „Niech Cię Zakole”, który zaprezentował wykorzystanie surowca z ras rodzimych w gastronomii.

Drugi dzień konferencji rozpoczął się od wykładów dotyczących ochrony zasobów genetycznych zwierząt futerkowych i pszczół, prowadzonych przez prof. dr hab. Pawła Bielańskiego oraz dr Michała Kolasę. Prezentacje projektów sprzyjających rozwojowi i wzmocnieniu AKIS, realizowanych wspólnie z doradztwem, przedstawili mgr Krzysztof Paleczny z IZ PIB i mgr Dariusz Pomykała z CDR Radom. Zadania Krajowego Banku Materiałów Biologicznych szczegółowo omówiła dr inż. Ewa Sosin. Najważniejsze osiągnięcia Zakładu Biologii Molekularnej zaprezentowała prof. dr hab. Katarzyna Ropka-Molik, a dr Anna Koseniuk przedstawiła ofertę badawczą ZBM. Ostatnim akordem konferencji była prezentacja kalkulatora emisji gazów cieplarnianych, którego działanie i możliwości wykorzystania przedstawiła dr inż. Elżbieta Sowula-Skrzyńska.

Konferencja była ważnym wydarzeniem umożliwiającym wymianę wiedzy i doświadczeń w zakresie ochrony zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich oraz prezentację najnowszych wyników badań i projektów wdrożeniowych w kontekście działania Systemu Wiedzy i Innowacji Rolniczych – AKIS.

Konferencja zorganizowana była w ramach realizacji zadania: Prowadzenie działalności upowszechnieniowej, prowadzenie współpracy i wymiana wiedzy z praktyką w ramach systemu AKIS.