Przejdź do treści

Wizyta Studenckiego Koła Naukowego PASIEKA – Balice, 9 maja 2024 roku

W dniu 9 maja 2024 roku, w Instytucie Zootechniki PIB, gościła grupa studentów i opiekunów ze Studenckiego Koła Naukowego PASIEKA Państwowej Akademii Nauk Stosowanych im. Ignacego Mościckiego w Ciechanowie.

W czasie wizyty w siedzibie Instytutu w Balicach i na fermie w Aleksandrowicach, uczestnicy mieli okazję poznać różnorodny zakres prowadzonych prac oraz zagłębić się w tematykę hodowli wybranych gatunków rodzimych ras zwierząt gospodarskich.

Zastępca Dyrektora ds. Infrastruktury Tomasz Szanser powitał gości i przedstawił obszar działalności Instytutu, główne tematy badawcze, osiągnięcia naukowe, jak również ofertę zakładów doświadczalnych. W dalszej części spotkania dr inż. Magdalena Jakiej przybliżyła tematykę hodowli bydła ras rodzimych, dr hab. Jolanta Calik w swojej prezentacji omówiła temat ras rodzimych drobiu wodnego i grzebiącego, a dr Michał Kolasa zaprezentował hodowlę pszczół prowadzoną w IZ PIB.

Na zakończenie pobytu w IZ PIB goście udali się na fermę w Aleksandrowicach, gdzie dr hab. Jolanta Calik zaprezentowała stadka kur ras rodzimych. Instytut Zootechniki PIB przekazał Kołu Studenckiemu PASIEKA zestaw materiałów informacyjnych i upowszechnieniowych.