Przejdź do treści

Konferencja pt. „Rozwój hodowli kóz ras rodzimych” – Balice, 14 października 2022 roku        

W dniu 14 października 2022 roku, w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach, odbyła się konferencja pt. „Rozwój hodowli kóz ras rodzimych”, zorganizowana przez Zakład Hodowli Owiec i Kóz. Większość z osiemdziesięciu uczestników stanowili hodowcy kóz ras zachowawczych oraz pracownicy Instytutu. Celem było zaprezentowanie różnych aspektów dotyczących hodowli kóz, ze szczególnym uwzględnieniem żywienia i profilaktyki zdrowotnej zwierząt.

Pierwszą część konferencji rozpoczął wykładem wprowadzającym, dotyczącym znaczenia kozy w kulturze światowej, Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB dr Krzysztof Duda. W kolejnym wystąpieniu prof. dr hab. Emilia Bagnicka przybliżyła zagadnienia światowej hodowli kóz oraz działalność organizacji pozarządowych związanych z hodowlą kóz. Podczas przerwy zaprezentowano hodowców i producentów oraz wyroby z surowców pochodzących od kóz ras rodzimych w połączeniu z degustacją. Uczestnicy mieli okazje spróbować produktów i potraw wytworzonych w gospodarstwach hodowców, zarówno w postaci serów świeżych jak i dojrzewających oraz wędzonych, a także wędlin, pieczeni i potraw z mięsa koziego. W kolejnej części konferencji uczestnicy wysłuchali wykładu specjalisty do spraw żywienia małych przeżuwaczy Mariusza Dobiesa, który w swoim wystąpieniu przybliżył aspekty związane z prawidłowym żywieniem kóz. Następnie, prof. dr hab. Jarosław Kaba wygłosił wykład na temat profilaktyki weterynaryjnej w chowie i hodowli kóz. Dużą część swego wystąpienia poświęcił na zagadnienia związane z problemami zwalczania pasożytów pokarmowych i zapobiegania reinfekcji w stadach kóz.

Na zakończenie części wykładowej, dr Jacek Sikora z Zakładu Hodowli Owiec i Kóz, przedstawił wykład na temat realizacji programu ochrony zasobów genetycznych kóz. W wystąpieniu wskazał najważniejsze bieżące aspekty realizacji tych programów. Po dyskusji podsumował spotkanie i zakończył część naukową konferencji.