Przejdź do treści

Podróże studyjne w ramach operacji  Wybierz Strawę i Wyprawę na szlaku „Niech Cię Zakole”

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, w ramach realizacji operacji Wybierz Strawę i Wyprawę na szlaku „Niech Cię Zakole”, zorganizował dwie podróże studyjne. Pierwsza z podróży, pn.: „Stoły Dobrzyńskich Smaków – na kulinarnym szlaku” odbyła się w dniu 13.10.2022 roku, natomiast druga „Wyprawa po Dobre z Lasu” w dniach 20-21.10.2022 roku. Łącznie, uczestniczyło 30 osób z województwa kujawsko-pomorskiego.

„Stoły Dobrzyńskich Smaków – na kulinarnym szlaku” – udział wzięli uczniowie Zespołu Szkół Chemicznych z Włocławka (kierunek technik organizacji turystyki oraz technik żywienia i usług gastronomicznych). Podróż adresowana do młodego pokolenia, wiążącego przyszłość zawodową z turystyką i kulinariami. Programy szkolne nie uwzględniają kształcenia o profilu kuchni regionalnej ani prężnie rozwijającej się turystyki kulinarnej. Pozwala to na uświadomienie, przynajmniej części przyszłych absolwentów, potrzeb lokalnego rynku gastronomicznego w jego niszowej, acz atrakcyjnej odsłonie, jaką jest szlak kulinarny. Uczniowie mogą zapoznać się z trzema różnymi ofertami kulinarnymi, u trzech podmiotów gastronomicznych, reprezentujących różne profile, takie jak: agroturystyka w „Zagrodzie Pod Zachrypniętym Kogutem” z RHD nabiałowo-drobiowym, zakład garmażeryjny „Tradycyjne Jadło” Mirosławy Wilk z wypiekiem własnego pieczywa oraz Pałacyk Gozdawa z kuchnią odwołującą się do ziemiańskich korzeni. Wszystkie te trzy podmioty opierają swą ofertę na własnym i lokalnym surowcu, ale każda z nich jest atrakcyjnie odmienna. W każdym z odwiedzanych miejsc miał miejsce pokaz i mini warsztaty według przyjętego programu. Uczniowie uczestniczyli w tworzeniu „Stołów Dobrzyńskich Smaków”, adekwatnie do gastronomicznego profilu każdego z miejsc.  

 Z kolei, „Wyprawa po Dobre z Lasu”, skierowana była do studentów Uniwersytetu Mikołaja Kopernika z Torunia (Wydział Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMK i Etnologii oraz Wydział Humanistyczny). Dla tej grupy docelowej skonstruowano podróż z przewagą aspektów przyrodniczo-krajobrazowych z zielarstwem i darami lasu, w tym przypadku puszczy bydgoskiej. Chodziło o to, aby włączyć ich w tworzenie i popularyzację oferty komponowanej w symbiozie z naturą w jej plenerowym wydaniu, świat roślin i  „dobre z lasu”. W bieżącym roku, do szlaku przyjęto bowiem dwa podmioty – „Makowe Lato” z ofertą zielarską oraz „Hotel Dobre z Lasu” Nadleśnictwa Solec Kujawski. Oferta została zatem wzbogacona o ogniwa przyrodniczo-krajobrazowe, zielarskie i leśne. Wizyta ta wiodła od ogrodu zielarskiego „Makowego Lata”, przez Dolinę Dolnej Wisły ze Strzelcami do Puszczy Bydgoskiej, gdzie studentom zaprezentowano ofertę „Stołu Dobrego z Lasu„ przeprowadzono zajęcia seminaryjne prezentujące ofertę szlaku „Niech Cię Zakole” oraz dyskusje moderowaną. W jej trakcie wyłoniła się propozycja  skonstruowania pakietu turystycznego w oparciu o „Hotel Dobre z lasu”, gdzie można by lokować grupy wycieczkowe i oferować atrakcje turystyczno-kulinarne łączące potencjał Puszczy Bydgoskiej, Doliny Dolnej Wisły z miastem Bydgoszcz i Toruniem. W samym Nadleśnictwie Solec, a atrakcjami możliwymi do przeprowadzenia i włączenia w ofertę-pakiet, mogą być: spacer z leśnikiem – ścieżka edukacyjne, sadzenie lasu  z poczęstunkiem w plenerze, grzybobranie zakończone warsztatami, spacer botaniczny ze zbiorem runa zakończony warsztatami. 

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl.
Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich

Instytucją odpowiedzianą za treść informacji jest Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy