Przejdź do treści

Raporty Komitetu Nauk Zootechnicznych i Akwakultury PAN

W ostatnim czasie ukazały się dwa raporty „Stan edukacji zootechnicznej i rybackiej w Polsce. Analiza i raport” oraz „Osiągnięcia i perspektywy rozwoju dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo. Analiza i raport”, przygotowane przez Komitet Nauk Zootechnicznych i Akwakultury Polskiej Akademii Nauk.
Celem ich publikacji była analiza osiągnięć i stanu dyscypliny naukowej zootechnika i rybactwo oraz specjalistycznej edukacji obejmującej wszystkie szczeble kształcenia. 

Linki do raportów KNZiA