Przejdź do treści

Realizacja I etapu operacji „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi               
                                                                                                                                                             

W dniach 5- 24 października 2022 roku odbyły się warsztaty edukacyjno-kulinarne pn. „Efektywne wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”, w ramach operacji: „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”. Warsztaty zostały zrealizowane przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Karniowicach, i stanowiły pierwszy etap operacji. Udział wzięło łącznie 136 osób – przedstawicieli kół gospodyń wiejskich, gastronomii, stowarzyszeń, przetwórców, przedstawicieli administracji samorządowej i rządowej,  rolników, przedstawicieli nauki.

Warsztaty edukacyjno-kulinarne zostały zorganizowane w ośmiu województwach znajdujących się na szlaku Wisły. Wybrano obiekty gastronomiczne, zlokalizowane na szlakach turystyczno-kulinarnych, dodatkowo w regionach, w których są dostępne rodzime rasy zwierząt gospodarskich. Przebiegały według tego samego modelu, zmianie uległ jedynie dobór ras do poszczególnych lokalizacji.

 1. 05.10.2022 – Hotel Batory – Park Górny 13, 34-460 Szczawnica, woj. małopolskie
 2. 07.10.2022 – Ranczo Adama – ul. Wiosenna 15, 34-331 Pewel Ślemieńska, woj. śląskie
 3. 10.10.2022 – Posmakuj Warszawa – ul. Domaniewska 50B, 02-672 Warszawa, woj. mazowieckie
 4. 11.10.2022 – Pałacyk Gazdowa – Łochocin 6, 87-600 Łochocin, woj. kujawsko-pomorskie
 5. 12.10.2022 – Nordowy Mol – Celbowo 27A, 84-100 Puck, woj. pomorskie
 6. 17.10.2022 – Pensjonat Roztocze – Obsza 138, 23-413 Obsza, woj. lubelskie
 7. 19.10.2022 – Hotel Tęczowy Młyn – ul. Zakładowa 4,  25-670 Kielce, woj. świętokrzyskie
 8. 24.10.2022 – Restauracja Philadelphia, ul. Zdrojowa (Atrium) 28, 38-610 Polańczyk,  woj. podkarpackie 

W części teoretycznej eksperci omówili  zagadnienia  dotyczące:

 • ras rodzimych owiec, w tym walorów surowca od nich pochodzącego, z możliwością zastosowania w gastronomii i przetwórstwie – dr inż. Michał Puchała (Szczawnica) oraz dr inż. Marta Pasternak (Pewel Ślemeńska), prof. dr hab. Bronisław Borys (Łochocin, Celbowo), dr inż. Jacek Sikora (Kielce), dr hab. Aldona Kawęcka prof. IZ PIB (Polańczyk);
 • ras rodzimych bydła, w tym walorów surowca od nich pochodzącego, z możliwością zastosowania w gastronomii i przetwórstwie – dr inż. Ewa Sosin (Szczawnica, Pewel Ślemieńska, Warszawa), dr inż. Anna Majewska (Kielce);
 • ras rodzimych świń, w tym walorów surowca od nich pochodzącego, z możliwością zastosowania w gastronomii i przetwórstwie – dr hab. Magdalena Szyndler-Nędza  (Warszawa, Obsza);
 • ras rodzimych kur, gęsi i kaczek, w tym walorów surowca od nich pochodzącego, z możliwością zastosowania w gastronomii i przetwórstwie – dr inż. Kamila Kłos (Łochocin, Celbowo), dr inż. Jolanta Calik (Obsza), prof. dr hab. Józefa Krawczyk (Polańczyk).
 • zalet krótkiego łańcucha dostaw [CW1]: hodowca-gastronom-konsument w oparciu o lokalny potencjał surowcowy rodzimych ras – mgr Krzysztof Zieliński (Szczawnica, Pewel Ślemieńska, Warszawa, Celbowo, Kielce, Obsza, Polańczyk), mgr Piotr Lenart (Łochocin).

Każdemu z wystąpień towarzyszyła merytoryczna dyskusja i wymiana wzajemnych poglądów oraz doświadczeń.

Z kolei, w części praktycznej, pn: „Efektywne wykorzystanie lokalnych ras rodzimych w ofercie turystyczno-gastronomicznej regionu”, eksperci kulinarni Wiesław Wróblewski (Szczawnica, Pewel Ślemieńska, Kielce) oraz Andżelika Chorąży (Warszawa,  Łochocin, Celbowo, Obsza, Polańczyk) zaprezentowali wykonanie potraw z rodzimej jagnięciny, wieprzowiny, gęsiny, kaczek, wołowiny.

Zajęcia zostały przygotowane profesjonalnie, a ich tematyka spotkała się z bardzo dużym zainteresowaniem. Niejednokrotnie uczestnicy mogli własnoręcznie przygotowywać potrawy. Widoczne było ich duże zaangażowanie, co z pewnością przełoży się na rozwój regionalnej oferty turystyczno-kulinarnej, w oparciu o rodzime rasy zwierząt. Przekazana przedstawicielom lokalnych inicjatyw (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich), przetwórcom/gastronomom i innym podmiotom uczestniczącym w rozwoju obszarów wiejskich, wiedza i informacja w zakresie wykorzystania potencjału hodowlanego, kulinarnego i turystycznego ras rodzimych, umożliwi  promocję idei rolniczego handlu detalicznego i krótkich łańcuchów dostaw, jako elementu pozwalającego rolnikom na pozyskanie dodatkowego źródła dochodu i wpływającego na rozwój przedsiębiorczości na wsi.