Przejdź do treści

Konferencja pt.: „Wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych” – Kraków, 11-12 października 2023 roku

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020                 
    Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniach 11-12 października 2023 roku, w Krakowie, miała miejsce konferencja pt.: „Wykorzystanie w lokalnej turystyce i gastronomii potencjału hodowlanego ras rodzimych”, zorganizowana w ramach operacji  realizowanej przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w partnerstwie z Małopolskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego pn.: „Z rasami rodzimymi szlakiem Wisły od gór do morza”.

W wydarzeniu, w którym uczestniczyło sto dziesięć osób, spotkali się przedstawiciele rozmaitych organizacji zainteresowanych tematem. Zgromadzeni wysłuchali prelekcji specjalistów, zapoznali się z charakterystyką województw pod kątem wykorzystania ras rodzimych w lokalnych przemysłach, a także mieli okazję degustować przygotowane specjalnie dla nich dania. Konferencję rozpoczęto wystąpieniem dr. Krzysztofa Dudy, Dyrektora Instytutu Zootechniki PIB.

Wygłoszono następujące prelekcje:

 • prof. dr hab. Józefa Krawczyk – Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy: Ochrona zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich w Polsce,
 • prof. dr hab. Czesław Nowak – Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie: Promocja produktu lokalnego przez gospodarstwa agroturystyczne,
 • mgr Dominika Marzec – Uniwersytet Ignatianum w Krakowie: Kuchnia polska na przestrzeni dziejów,
 • mgr Piotr Lenart – koordynator Szlaku Kulinarnego „Niech Cię Zakole”: Co z zagrody to na stole – prezentacja modelowego szlaku kulinarnego wykorzystującego rodzimy potencjał hodowlany,
 • dr hab. Janusz Smołucha, prof. UIK – Uniwersytet Ignatianum w Krakowie: Wprowadzenie ras rodzimych jako tradycji kulinarnej w agroturystyce na przykładzie wybranego kraju europejskiego.

Wystąpili również przedstawiciele ośmiu województw, prezentując walory regionu oraz powiązanie tradycji kulinarnych z lokalnym surowcem:

 • województwo lubelskie –  prof. dr hab. Andrzej Junkuszew
 • województwo kujawsko-pomorskie – Anna Kornelia Jędrzejewska
 • województwo śląskie – Wiesław Wróblewski
 • województwo świętokrzyskie – Mariusz Bezak
 • województwo pomorskie – Arkadiusz Onasch
 • województwo podkarpackie – Krzysztof Zieliński
 • województwo mazowieckie – Kamil Kołakowski
 • województwo małopolskie – Zbigniew Kmieć

Dobór regionów nie był przypadkowy, wynikał z założeń operacji, która obejmowała województwa leżące wzdłuż biegu Wisły. Wszyscy uczestnicy w ramach materiałów konferencyjnych otrzymali, wydaną w rama operacji publikację, pt.: „Dziedzictwo kulinarne ras rodzimych”.

Odwiedź portal KSOW – https://ksow.pl.

Zostań partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich