Przejdź do treści

V Forum Genetyczne – selekcja w małych populacjach bydła mlecznego” – Balice, 8 listopada 2023 roku

W dniu 8 listopada 2023 roku, w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach, odbyło się „V Forum Genetyczne – selekcja w małych populacjach bydła mlecznego”, organizowane wspólnie z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Forum, podczas którego omówiono, między innymi, wykorzystanie nowoczesnych narzędzi genomowych w ochronie zachowawczych ras bydła, cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem, zarówno osób związanych z praktyką, jak i pracowników naukowych. Jednym z wykładowców była dr inż. Ewa Sosin, która przedstawiła najważniejsze aspekty ochrony krajowych zasobów genetycznych bydła. Podczas Forum podpisane zostało porozumienie dotyczące wspólnych działań Instytutu Zootechniki PIB oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka w tym zakresie.