Przejdź do treści

Konferencja „Quo Vadis Hodowco?” – 5 marca 2024 roku

W dniu 5 marca 2024 roku, w Pałacu w Pawłowicach zorganizowana została konferencja pt. .„Quo Vadis Hodowco?”, w której uczestniczyło ponad 200 hodowców i producentów bydła z rejonu południowej Wielkopolski.

Organizatorami konferencji byli:

  • Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
  • Instytut Zootechniki PIB Zakład Doświadczalny Pawłowice

Zaproszonych gości, wykładowców oraz uczestników konferencji powitał Prezes WCHiRZ – Andrzej Baehr. Sekcje wykładów rozpoczęła dr Katarzyna Darul z działu hodowli bydła WCHiRZ, która  przedstawiła prezentację pt. „WCHiRZ – Twój partner w hodowli bydła”. Tematykę organizacji taniego odchowu cieląt, omówił dr hab. Paweł Górka, prof. Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie. Kolejnym prelegentem był prof. dr hab. Zygmunt Kowalski z Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie , który zaprezentował wykład pt. „Jak opłacalnie żywić krowy”. Jako ostatni wystąpił lek wet. Tomasz Jankowiak, Prezes Polskiego Stowarzyszenia ds. Mastitis, omawiając kwestie rolnictwa precyzyjnego i aktualnych trendów w weterynarii.

Na zakończenie konferencji odbyło się losowanie nagród, których sponsorami byli Partnerzy konferencji.