Przejdź do treści

Wizyta uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy – 19 marca 2024 roku

W dniu 19 marca 2024 roku, w Instytucie Zootechniki PIB, gościła grupa uczniów i nauczycieli z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Bydgoszczy. Podczas wizyty w Balicach jak i w Aleksandrowicach, uczniowie mieli okazję zapoznać się z różnorodnym zakresem prac prowadzonych w Instytucie oraz tematyką rodzimych ras zwierząt gospodarskich.

Dyrektor ds. Nauki, prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz, szczegółowo omówił szeroki zakres działalności Instytutu, przedstawiając zarówno główne obszary badawcze, osiągnięcia naukowe, jak też ofertę edukacyjną zakładów doświadczalnych.

Na fermie w Aleksandrowicach, mgr inż. Zuzanna Siudak, dr inż. Joanna Obrzut i dr inż. Michał Puchała przybliżyli zagadnienia związane z chowem i hodowlą rodzimych ras zwierząt gospodarskich – królików, drobiu, owiec i kóz.

Kulminacyjnym punktem wizyty był udział w warsztatach nt. oceny nasienia zwierząt gospodarskich oraz metod kriokonserwacji, przygotowanych i prowadzonych przez zespół dr hab. Moniki Trzcińskiej, prof. IZ PIB – dr Magdalenę Bryłę, mgr inż. Małgorzatę Kralkę-Tabak i Andrzeja Kuźmę. Uczniowie mogli zobaczyć, a nawet wziąć udział w procesie pobierania nasienia kogutów, ich ocenie i zamrażaniu. Instytut Zootechniki PIB przekazał także ZSCKR w Bydgoszczy zestaw materiałów upowszechnieniowych, wydawnictwa, broszury oraz ofertę edukacyjną dla szkół rolniczych.