Przejdź do treści

Sprawozdanie z 227. posiedzenia Rady Naukowej IZ PIB

W dniu 22 marca 2024 roku w Balicach odbyło się 227. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB, podczas, którego:

 1. Rada Naukowa oraz Dyrekcja IZ PIB złożyła podziękowania byłemu Dyrektorowi IZ PIB, dr. Krzysztofowi Dudzie.
 2. Ślubowania doktorskie złożyli:
  a) dr Agnieszka Bieniek,
  b) dr inż. Jakub Borkowski,
  c) dr inż. Magdalena Jakiel,
  d) dr inż. Jakub Lasek,
  e) dr inż. Angelika Mąsior,
  f) dr inż. Mariusz Meller,
  g) dr inż. Mateusz Pankowski,
  h) dr inż. Agnieszka Szumiec.
 3. Nadano 5 stopni doktora habilitowanego w dziedzinie nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo:
  a) dr hab. Małgorzacie Natonek-Wiśniewskiej,
  b) dr hab. Klaudii Pawlinie-Tyszko,
  c) dr hab. Ewelinie Semik-Gurgul,
  d) dr hab.  Annie Arczewskiej-Włosek,
  e) dr hab. Jolancie Calik.
 4. Wybrano promotora oraz skład Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika mgr inż. Zuzannie Siudak.
 5. Wybrano recenzentów oraz skład Komisji Doktorskiej w postępowaniu o nadanie stopnia doktora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika mgr inż. Alicji Wierzbickiej.
 6. Pozytywnie zaopiniowano:
  a) zatrudnienie na stanowisku adiunkta dr Magdaleny Bryły,
  b) okresową ocenę aktywności pracowników naukowych i badawczo technicznych za lata 2022-2023,
  c) korektę Planu Organizacyjnego IZ PIB,
  d) korektę Statutu IZ PIB.