Przejdź do treści

Wizyta słuchaczy Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Giebułtowie – 6 kwietnia 2024 roku

W dniu 6 kwietnia 2024 roku, w Instytucie Zootechniki PIB, gościła grupa słuchaczy kursu rolniczego z Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. W. Witosa w Giebułtowie.

W trakcie spotkania prowadzonego przez dr hab. Jolantę Calik zaprezentowano rodzime rasy drobiu utrzymywane w gospodarstwie w Aleksandrowicach. Wyczerpująco omówiono zagadnienia związane z chowem i hodowlą drobiu oraz znaczeniem prac prowadzonych przez Instytut w tym zakresie. Temat spotkał się z żywym zainteresowaniem gości i był okazją do spontanicznej dyskusji.