Przejdź do treści

Dwustronne spotkanie przedstawicieli Instytutu Zootechniki PIB i Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów  Mleka (PFHBiPM) – Balice, 10 kwietnia 2024 roku

W dniu 10 kwietnia 2024 roku, w Instytucie Zootechniki PIB, odbyło się dwustronne spotkanie przedstawicieli Instytutu i Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów  Mleka (PFHBiPM), zaangażowanych w ocenę wartości genetycznej bydła mlecznego. Ze strony PFHBiPM w spotkaniu uczestniczyli: Ewa Kłębukowska – z-ca Dyrektora, Agnieszka Nowosielska – Dyrektor ds. hodowli oraz Sebastian Mucha – Dyrektor Centrum Genetycznego CGEN. Gospodarzy spotkania reprezentował dr inż. Tomasz Jacek – Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB, prof. dr hab. Sylwester Świątkiewicz – z-ca Dyrektora ds. Nauki, dr hab. Grzegorz Żak, prof. IZ PIB – Pełnomocnik Dyrektora ds. Oceny Wartości Hodowlanej, dr inż. Monika Skarwecka, Barbara Kulesza-Żydzik oraz dr inż. Kacper Żukowski.

Spotkanie poświęcone było realizacji porozumienia pomiędzy PFHBiPM i IZ PIB – zawartego między instytucjami dnia 15 września 2021 roku. Spotkanie otworzył dr hab. Grzegorz Żak, prof. IZ PIB, przekazując następnie głos Dyrektorowi dr. inż. Tomaszowi Jackowi, który powitał uczestników i krótko przedstawił swój punkt widzenia na dalszą współpracę, podkreślając jej znaczenie dla krajowej hodowli bydła mlecznego i rozwoju metod oceny wartości genetycznej bydła mlecznego. Wyraził podziękowanie za dotychczasową oraz nadzieję na dalszą dobrą współpracę między IZ PIB a PFHBiPM, której efekty mają służyć polskiej hodowli. W dalszej części spotkania Sebastian Mucha zaprezentował najważniejsze osiągnięcia, będące efektem dotychczasowej współpracy, stan obecny prac będących w trakcie realizacji oraz plany na przyszłość. W trakcie prezentacji prowadzona była ożywiona i merytoryczna dyskusja. Uczestnicy spotkania zgłaszali szereg uwag i pomysłów mających służyć rozwojowi współpracy, jak również doskonaleniu jej rezultatów. Wskazali również na potrzebę dokonania pewnych korekt odnośnie treści „Porozumienia”, w formie aneksu, wynikających z bieżących uwarunkowań i potrzeb.

Przedstawiciele PFHBiPM podziękowali za zaproszenie na spotkanie w Instytucie, miłą atmosferę, rzeczową dyskusję i przekazali zaproszenie na kolejne dwustronne posiedzenie w siedzibie Federacji w Warszawie.