Przejdź do treści

Szkolenie dla uczniów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Nowego Targu – Balice, 17 kwietnia 2024 roku

W dniu 17 kwietnia 2024 roku mieliśmy przyjemność w Zakładzie Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji Instytutu Zootechniki PIB prowadzić szkolenie dla uczniów dwóch kierunków: technik weterynarii i technik agrobiznesu z Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego z Nowego Targu. 

Szkolenie podzielono na część teoretyczną i praktyczną, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną ex situ zasobów genetycznych zwierząt. Uczestnicy zapoznali się z badaniami naukowymi prowadzonymi w zakładzie i ich praktycznym wykorzystaniem w rolnictwie.

Zajęcia teoretyczne skoncentrowane były na zagadnieniach związanych z technikami klonowania ssaków, będącymi „ostatnią szansą” pozwalającą na przywrócenie do życia gatunków wymarłych lub odtwarzanie populacji gatunków i ras zagrożonych wyginięciem. Ponadto, zaprezentowano możliwości wykorzystania komórek macierzystych w medycynie weterynaryjnej. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy mieli możliwość samodzielnego przeprowadzenia oceny jakości nasienia knurów i kogutów, a następnie zamrożenia (kriokonserwacji) ocenionego materiału biologicznego.