Przejdź do treści

Podróż studyjna „Poznaj Smak Doliny Wisły Między Mostami” – Ostromecko, 20-22 czerwca 2022 roku

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

W dniach 20-22 czerwca 2022 roku odbyła się podróż studyjna  pn. „Poznaj Smak Doliny Wisły Między Mostami”. Była jedną z czterech zaplanowanych podróży w ramach operacji „Wybierz Strawę i Wyprawę na szlaku „Niech Cię Zakole”, realizowanej przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy, w partnerstwie z Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną , w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023.

W podróży uczestniczyło 18 osób, będących przedstawicielami podmiotów branży turystycznej:  regionalne/lokalne organizacje turystyczne, operatorzy turystyczni wyspecjalizowani w turystyce krajowej i przyjazdowej  posiadający bezpośrednie dotarcie do intersujących nas, z racji dalszych działań po zakończeniu operacji, nisz odbiorców.

Program obejmował:

Dzień pierwszy – 20.06.2022

 1. Przyjazd uczestników podróży do Ostromecka – Zespół Placowo-Parkowy;
 2. Przedstawienie programu wizyty i prelekcje:
 • Dolina Dolnej Wisły w Konstelacjach Dobrych Miejsc;
 • Szlak Krajoznawczo-Kulinarny „Niech Cię Zakole” jako  modelowy zintegrowany produkt sieciowy – „od marzenia do wdrożenia” –  doświadczenia i wyzwania;
 • „Kolacyjny Stół Rodzimych Smaków” – w trakcie prezentacja i omówienie specjalności marki Niech Cię Zakole.

Dzień drugi – 21.06.2022

 1. Serowarskie gospodarstwo ekologiczne Malinowy Chruśniak – wizyta z prezentacją serowarni  degustacją serów kozich i krowich.
 2. Gospodarstwo agroturystyczne „Śliwkowy Sad” Anny i Jana Iwanowskich – prezentacja gospodarstwa z degustacją powideł śliwkowych.
 3. Nadwiślańska Chata w Luszkowie ze Spiżarnią Mennonicką – wizyta z degustacją specjalności Nadwiślańskiej Chaty.
 4. Spacer Botaniczny objaśniający tajemnice uroku i bogatą roślinność Doliny Dolnej  Wisły.
 5. Winnica przy Talerzyku – wizyta z prezentacją winnicy i degustacją wina i serów.
 6. Przejazd Doliną Wisły z trasą widokową przez Chełmno, Unisław – „Kapuściną Doliną” do Czarża i Ostromecka przez Mozgowinę – miejsce przeprawy wojsk napoleońskich 210 lat temu. 

Dzień Trzeci – 22.06.2022

 1. Zwiedzanie Zespołu Pałacowo-Parkowego Ostromecko.
 2. Marka Doliny Dolnej Wisły w Konstelacjach Dobrych Miejsc – okrągły stół touroperatorów i dziennikarzy – zajęcia seminaryjne.
 3. Obiad w restauracji regionalnej Ostromecka „Stół Złotnickich Rodzimych Smaków” – prezentacja stołu i  przez właściciela restauracji.
 4. Wędrówka na Zakolu Dolnej Wisły; Gzin – „Wioska rytuałów” z grodziskiem LuBoŻerców:
 • Pionierskie  agroturystyki i uroki Gzina – wizyty w dwóch gospodarstwach agroturystycznych. Prezentacja ofert z degustacją specjalności gospodarstw;
 • Spacer botaniczno-historyczny do grodziska.

5. Zakończenie podróży

Celem operacji jest upowszechnienie ofert kulinarno-turystycznych z atrakcyjnymi usługami i produktami, będącymi efektem krótkich łańcuchów dostaw, wdrożonymi programem „Co z zagrody to na stole na hasło Niech Cię Zakole”. Operacja służy wyróżnieniu i popularyzacji oferty szlaku, jako efektywnie i atrakcyjnie integrującej lokalny potencjał produktów i usług oferowanych na obszarach wiejskich szlaku w powiązaniu z przyrodą, krajobrazem, kulturą i historią.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju. Wsi