Przejdź do treści

Porozumienie o współpracy z Wydziałem Zarządzania AGH w Krakowie – Kraków, 3 lutego 2022 roku

W dniu 3 lutego 2022 roku odbyło się spotkanie władz Wydziału Zarządzania Akademii Górniczo Hutniczej w Krakowie z dr. Krzysztofem Dudą Dyrektorem Instytutu Zootechniki PIB. Spotkanie było zwieńczeniem podpisania porozumienia o współpracy naukowców z obydwu jednostek.

We wzajemnych kontaktach Wydział Zarządzania AGH będzie reprezentowany przez prof. dr. hab. inż. Jerzego Mikulika. Z ramienia Instytutu Zootechniki PIB realizacji działań związanych z tą współpracą podjęli się dr inż. Andrzej Kaczor i dr inż. Dorota Godyń.