Przejdź do treści

Witamy MCB Krasne w projekcie EUGENA!  – Balice, 21 lutego 2022 roku 

W dniu 21 lutego 2022 roku Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy gościł delegację z Małopolskiego Centrum Biotechniki w Krasnem: Prezes MCB Agnieszkę Pawlak, Wiceprezesa Jarosława Jędraszczyka oraz główną specjalistkę ds. hodowli Martę Nykiel.

Celem wizyty było podpisanie umowy o współpracy, w ramach Europejskiej Sieci Genbanków dla zasobów genetycznych zwierząt (EUGENA), którą reprezentuje w Polsce Instytut Zootechniki PIB. Z ramienia Instytutu w spotkaniu uczestniczyli dr Krzysztof Duda, Dyrektor Instytutu oraz dr inż. Ewa Sosin, przedstawicielka Polski w Grupie Roboczej ex situ ERFP.

W strukturze Instytutu działa Krajowy Bank Materiałów Biologicznych (KBMB), którego jednym z zadań jest budowanie krajowej sieci genbanków, wspierających ochronę zasobów genetycznych zwierząt.

EUGENA, to projekt mający na celu stworzenie podwalin współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony ex situ na poziomie Krajowych Banków Genów, które z kolei współpracują z jednostkami o podobnej funkcji na obszarze danego kraju. Projekt koordynowany jest przez Europejski Regionalny Punkt Kontaktowy ds. ochrony zasobów genetycznych zwierząt (ERFP FAO). MCB Krasne od wielu lat aktywnie współpracuje z Instytutem, wspierając realizacje programów ochrony zasobów genetycznych bydła. Ze względów bezpieczeństwa, zgodnie z zaleceniami FAO, część kolekcji nasienia buhajów utrzymywana jest poza KBMB, w oddziale MCB, w Nowym Sączu.

Do zadań sieci EUGENA należy wspieranie działań prowadzących do powstania i dalszego rozwoju krajowych banków genów, głównie poprzez wymianę informacji między państwami członkowskimi odnośnie gromadzonych kolekcji, a także poprzez rozwój i doskonalenie standardów jakości, procedur czy inicjowanie wspólnych działań. Zwiększenie dostępu do informacji odnośnie posiadanych kolekcji poprzez portal EFABIS (European Farm Animal Biodiversity Information System) wpłynie również korzystnie na racjonalizację utrzymania poszczególnych kolekcji. Ma to szczególne znaczenie w przypadku ras transgranicznych.

Dla jednostek przystępujących do sieci EUGENA to również szansa na nawiązanie kontaktów międzynarodowych i podjęcie wspólnych działań oraz projektów służących ochronie zasobów genetycznych zwierząt metodami ex situ.