Przejdź do treści

Powołanie Rzecznika Dyscyplinarnego

Uścisk dłoni

Rada Naukowa Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego, na podstawie art. 57 ust. 1 Ustawy o Instytutach Badawczych z dnia 30 kwietnia 2010 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 498), Uchwałą z dnia 25 kwietnia 2022 roku, powołała Rzecznika Dyscyplinarnego IZ PIB w osobie prof. dr hab. Doroty Kowalskiej.