Przejdź do treści

Prawidłowy system wymiany wiedzy i informacji podstawą funkcjonowania nowoczesnego rolnictwa – Balice, 17-18 maja 2023 roku

W dniach 17-18 maja 2023 roku, w Instytucie Zootechniki PIB w Balicach odbyła się konferencja pn. „Prawidłowy system wymiany wiedzy i informacji podstawą funkcjonowania nowoczesnego rolnictwa”, w której udział wzięło 60 osób. Wśród nich znajdowali się przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Ośrodków Doradztwa Rolniczego, a także pracownicy naukowi Instytutu.

Celem spotkania było wzmocnienie współpracy pomiędzy Instytutem a jednostkami Doradztwa Rolniczego – w szczególności zintensyfikowanie procesu transferu wiedzy oraz dobrych praktyk z obszaru nauki do praktyki rolniczej, w zakresie innowacji w hodowli i produkcji zwierzęcej.

Konferencję otworzył Dyrektor Instytutu Zootechniki PIB dr Krzysztof Duda, witając wszystkich przybyłych gości i jednocześnie dziękując za tak liczne uczestnictwo w spotkaniu. Pierwszego dnia omówione zostały prace badawcze prowadzone w Instytucie w poszczególnych zakładach, hodowli i żywienia zwierząt gospodarskich. Uczestnicy mieli również możliwość degustacji produktów pochodzących z surowca zwierząt ras rodzimych: świni puławskiej, krowy polskiej czerwono-białej oraz merynosa polskiego w starym typie.

Kolejny dzień rozpoczął się prelekcją dotyczącą ochrony zasobów genetycznych w Polsce. Ponadto, zaprezentowane zostały spółki i zakłady doświadczalne Instytutu, a także prace badawcze prowadzone w zakresie systemów organizacji produkcji zwierzęcej oraz ochrony środowiska naturalnego. Przedstawiciele zakładów Biologii Molekularnej Zwierząt oraz Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji przedstawili możliwości badań laboratoryjnych.

Żywa dyskusja wieńcząca konferencję świadczyła o dużym zainteresowaniu uczestników i była oznaką, że zaproponowany przez organizatorów program spotkania spełnił oczekiwania odbiorców.