Przejdź do treści

Rozpoczęcie realizacji grantu NCN, otrzymanego w ramach konkursu Preludium

Miło nam poinformować, że mgr inż. Karolina Zygmunt z Zakładu Biologii Molekularnej Zwierząt Instytutu Zootechniki PIB, pod opieką naukową dr. inż. Wojciecha Witarskiego, rozpoczyna realizację otrzymanego w ramach konkursu Preludium grantu NCN.

Temat projektu: „Wpływ fibroblastowych pęcherzyków zewnątrzkomórkowych na modulację procesów miogenezy bydlęcych komórek satelitarnych w kierunku otrzymywania mięsa technikami in vitro”.

Celem projektu jest zbadanie wpływu sygnalizacji parakrynnej w postaci pęcherzyków zewnątrzkomórkowych, pochodzących z fibroblastów, na proces miogenezy bydlęcych komórek mięśniowych, na poziomie molekularnym. Analizie zostaną poddane poszczególne geny i szlaki sygnałowe istotne w procesie miogenezy. Okres realizacji projektu wynosi 36 miesięcy.

Życzymy powodzenia i czekamy na wyniki badań.