Przejdź do treści

Tytuł profesorski dla Katarzyny Ropki-Molik

Z przyjemnością informujemy, że w dniu 11 grudnia 2023 roku Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej nadał
dr hab. inż. Katarzynie Ropce-Molik tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie zootechnika i rybactwo.

Dorobek naukowy Pani Profesor koncentruje się wokół zastosowania nowoczesnych metod molekularnych do identyfikacji podłoża chorób dziedzicznych i cech produkcyjnych u zwierząt gospodarskich oraz wykorzystania markerów genetycznych w praktyce hodowlanej. 

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów w realizacji planów i zamierzeń naukowych, a także wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i osobistym.