Przejdź do treści

226. posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB – 15 grudnia 2023 roku

Dnia 15 grudnia 2023 roku, w trybie zdalnym, odbyło się 226 posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Zootechniki PIB.
Rada Naukowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z działalności Szkoły Doktorskiej, jak również plan finansowy oraz plan badań naukowych Instytutu Zootechniki PIB na 2024 roku.

Ponadto, Rada Naukowa obradowała nad szeregiem punktów w ramach spraw osobowych, przyjmując, między innymi, uchwały o nadaniu stopnia doktora nauk rolniczych, w dyscyplinie zootechnika i rybactwo następującym osobom: mgr inż. Jakub Lasek, mgr inż. Mariusz Meller, mgr inż. Jakub Borkowski, mgr inż. Joanna Pawłowska, mgr inż. Agnieszka Bieniek, mgr inż. Agnieszka Szumiec, mgr inż. Mariusz Pankowski, mgr Magdalena Jakiel oraz mgr inż. Angelika Mąsior.

Jednocześnie, w przypadku mgr. inż. Jakuba Laska, mgr. inż. Piotra Mellera i mgr. inż. Jakuba Borkowskiego Rada wyróżniła rozprawę doktorską i jej obronę.