Przejdź do treści

Wizyta w ośrodkach związanych z dobrostanem zwierząt – Niemcy, Holandia; 5-11 listopada 2023 roku

W dniach 5-11 listopada 2023 roku, grupa pracowników Instytutu Zootechniki PIB odbyła inspirującą podróż po ośrodkach w Holandii i Niemczech, charakteryzujących się wysokim poziomem dobrostanu zwierząt.

Wyjazd związany był z realizacją zadania nr A17 (503-181-709) pt. „Monitoring warunków utrzymania zwierząt gospodarskich z uwzględnieniem analizy możliwości wdrożenia w warunkach polskich metod chowu mających na celu zapewnienie podwyższonego dobrostanu zwierząt”. Jednym z kluczowych założeń tego zadania jest analiza danych o stosowanych w krajach UE systemach utrzymania zwierząt gospodarskich, zapewniających im większy poziom dobrostanu. Zwiedzanie ośrodków badawczo-rozwojowych, ośrodków szkoleniowych oraz ferm w Niemczech i Holandii, przyczyniło się do pogłębienia wiedzy naukowców Instytutu Zootechniki PIB, co w przyszłości będzie stanowić dobrą podstawę do realizowania tematów badawczych z zakresu dobrostanu zwierząt, a poprzez transfer wiedzy, będzie źródłem inspiracji dla polskich producentów do implementowania na szerszą skalę rozwiązań bardziej przyjaznych zwierzętom.


Miejsca, które zostały odwiedzone podczas wyjazdu:

Centrum Edukacji Rolniczej Echem (LBZ) – ośrodek szkoleniowy i dokształcający Izby Rolniczej Dolnej Saksonii prowadzący warsztaty w zakresie produkcji bydła i trzody chlewnej (konwencjonalnej i ekologicznej).

Dairy Campus (WUR) w Leeuwarden – wiodący ośrodek badawczo-szkoleniowy w zakresie  chowu bydła mlecznego oraz łańcucha dostaw produktów mlecznych. Jest to centrum innowacji, będące częścią Wageningen Livestock Research/Wageningen University & Research.

Stokman Koudum – prywatne gospodarstwo prowadzone przez Antona i Arjana Stokmanów, będące prekursorem w dziedzinie zrównoważonego rozwoju i liderem z zakresu dobrostanu krów mlecznych. Właściciele fermy od lat skupiają się na zdrowiu i komforcie krów, zapewniając im m.in. nieograniczony dostęp do pastwiska. Gospodarstwo posiada także automatyczny system doju.

Kipster Venraya – nowoczesna farma kur niosek, z utrzymaniem w systemie bezklatkowym, z dostępem do zewnętrznych wybiegów. Cała przestrzeń, na której przebywają ptaki jest wzbogacona w różnego typu materiały umożliwiające ekspresję naturalnych zachowań.

Melkveebedrijf Oonk w Winterswijk Miste – gospodarstwo mleczne Gertjan i Janien Oonk, utrzymujące krowy w warunkach podwyższonego dobrostanu, z możliwością wypasu. Ferma jest gospodarstwem pokazowym firmy DeLaval (wiodącego producenta zintegrowanych rozwiązań do produkcji mleka).

Institut für Tierschutz und Tierhaltung w Celle – instytut badawczy zajmujący się oceną i rozwojem praktyk związanych z zapewnieniem zwierzętom gospodarskim wyższych standardów dobrostanu, z uwzględnieniem ekonomicznej efektywności tych działań. Instytut zajmuje się także kwestiami ochrony środowiska naturalnego.