Przejdź do treści

Wizyta w Instytucie Friedrich-Loeffler – Neustadt, 12-14 listopada 2023 roku

W dniach 12-14 listopada 2023 roku, pracownicy Krajowego Banku Materiałów Biologicznych, Zakładu Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji oraz Zespołu Koordynacyjnego ds. ochrony zasobów genetycznych, gościli w Instytucie Friedrich-Loeffler w Neustadt,

Spotkanie miało na celu w celu poszerzenie wiedzy, m.in. w zakresie ochrony zasobów genetycznych drobiu metodami ex situ, zainspirowania się nowymi rozwiązaniami w zakresie budowania strategii ochrony, jak również zapoznania się z organizacją pracy w centrum pobierania materiału od świń i małych przeżuwaczy funkcjonującym przy niemieckim genbank.

W tym roku, w Zakładzie Biotechnologii Rozrodu i Kriokonserwacji IZ PIB poczyniono pierwsze kroki w zakresie budowania kolekcji nasienia od kogutów populacji zachowawczych oraz pszczół. W Instytucie Zootechniki PIB „zbankowano” materiał od osiemnastu dawców/kogutów – łącznie ponad tysiąc sześćset porcji nasienia od ras: zielononóżka kuropatwiana, żółtonóżka kuropatwiana, sussex, rhode island white oraz rhode island red.