Przejdź do treści

Warsztaty edukacyjno-wdrożeniowe, Ostromecko, 7-8 września 2021 r.

 • Bez kategorii

„Efektywne i kreatywne wykorzystanie tuszki gęsi kołudzkiej® w potrawach, przetwórstwie garmażeryjnym i wędliniarskim z uwzględnieniem aspektów lokalnej tradycji kulinarnej”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W dniach 7–8 września 2021 roku Instytut Zootechniki PIB zorganizował, w „Restauracji Ostromecka” w Ostromecku, warsztaty edukacyjno-wdrożeniowe pt. Efektywne i kreatywne wykorzystanie tuszki gęsi kołudzkiej® w potrawach, przetwórstwie garmażeryjnym i wędliniarskim z uwzględnieniem aspektów lokalnej tradycji kulinarnej.

Warsztaty miały na celu przekazanie wiedzy uczestnikom-restauratorom jak skutecznie wprowadzać do ich ofert potrawy i produkty wytwarzane z rodzimej gęsi białej kołudzkiej®, poprzez efektywne wykorzystanie tusz, przygotowanie do sprzedaży elementów i konfekcjonowanie półproduktu.

W wydarzeniu udział wzięli właściciele i personel podmiotów gastronomicznych i agroturystycznych ze szlaku „Niech Cię Zakole” jak i współpracujących ze szlakiem, a także, w części testowej warsztatów – lansjerzy kulinarni.

Łącznie, w warsztatach uczestniczyły 32 osoby, pochodzące z województwa kujawsko-pomorskiego i pomorskiego.

Warsztaty podzielono na dwa panele:

Dzień pierwszy

Panel teoretyczny: poprowadziła dr inż. Halina Bielińska – Dyrektor Zakładu Doświadczalnego w Kołudzie Wielkiej

 • wykład – Rodzime rasy gęsie – charakterystyka, walory i atuty w świetle wyników badań naukowych
 • pokaz rozbioru na elementy z komentarzem dot. walorów kulinarnych i ich zwyczajowego – tradycyjnego wykorzystania w lokalnym przetwórstwie – Tuszka gęsi białej kołudzkiej®.

Panel praktyczny: poprowadził ekspert kulinarny Piotr Lenart

 • wykonanie trzech wybranych tradycyjnych potraw z gęsiny, w tym umieszczonych na Liście Produktu Tradycyjnego Ministerstwa Rolnictwa, uznawanych za regionalne
 • wykonanie trzech wyrobów garmażeryjnych z gęsiny na podstawie zeszytu kulinarnego
 • konfekcjonowanie potraw/wyrobów na wynos
 • prezentacja i testowanie z ewaluacją potraw i produktów przez uczestników i testerów – kolacja z testowanych produktów.

Dzień drugi

Panel teoretyczny: prezentacja eksperta kulinarnego

 • menu z gęsiny w  restauracjach biorących udział w warsztatach  – kompozycja oferty dla grup wycieczkowych – Od przekąski do pieczonej gąski.

Panel praktyczny

 • wykonanie potraw z tuszki gęsiej, dowolnie wybranych przez zespoły, od przekąski poprzez zupę, aż po danie główne
 • wykonanie trzech wyrobów wędliniarskich z gęsiny
 • konfekcjonowanie potraw i wyrobów wędliniarskich na wynos
 • prezentacja i testowanie z ewaluacją  produktów i potraw przed oznaczeniem jako produktu markowego z rodzimej rasy gęsi – Gęś w Trzech Aktach z Antraktem.

Warsztaty zostały zorganizowane w ramach projektu realizowanego przez Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy wraz z partnerami, Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną i Biurem Turystycznym COPERNICANA Anna Gajewska, pn: „Co z zagrody to na stole” na hasło „Niech Cię Zakole” – kołudzka gęsina, z merynosa jagnięcina i złotnicka wieprzowina w lokalnej marce turystyczno-kulinarnej, współfinansowanego ze środków UE w ramach Schematu II Pomocy Technicznej Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich PROW 2014-2020.

Celem projektu jest wdrażanie do lokalnej gastronomii i agroturystyki szlaku kulinarnego „Niech Cię Zakole” produktów i potraw wytwarzanych wyłącznie z rodzimych ras hodowanych lokalnie.