Przejdź do treści

Nabór kandydatów do przeprowadzania ankiet w gospodarstwach rolnych utrzymujących bydło mięsne

Instytut Zootechniki PIB ogłasza nabór kandydatów do przeprowadzania ankiet w gospodarstwach rolnych utrzymujących bydło mięsne, których stada są pod oceną wartości użytkowej prowadzoną przez Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego, na wybranych obszarach kraju w ramach projektu „Możliwości wprowadzenia nowych podindeksów selekcyjnych kształtujących efektywność produkcji w zakresie płodności i opasu bydła mięsnego”. Ankieter będzie gromadził dane z wywiadu przeprowadzanego bezpośrednio u hodowcy zwierząt gospodarskich na specjalnie przygotowanych formularzach. Poszukuje się kandydatów o dużej znajomości danego terenu działania, wiedzy rolniczej w tym zootechnicznej oraz posiadającej własny środek lokomocji. Oczekujemy od ankietera dużej dyspozycyjności w zakresie wykonywanych zadań. Teren działania danego ankietera obejmuje obszar co najmniej powiatu. Przewiduje się zatrudnienie w formie zlecenia czasowego. W związku z powyższym, poszukujemy kandydatów z województwa:

 • małopolskiego,
 • podkarpackiego,
 • lubelskiego,
 • lubuskiego,
 • podlaskiego,
 • warmińsko-mazurskiego,
 • wielkopolskiego,
 • zachodnio-pomorskiego,
 • pomorskiego,
 • dolnośląskiego,
 • śląskiego,
 • kujawsko-pomorskiego,
 • mazowieckiego,
 • łódzkiego,
 • opolskiego,
 • świętokrzyskiego

Okres realizacji zlecenia wynosi 14 dni od dnia podpisania zlecenia nie później niż do 7.12.2022. Liczba poszukiwanych osób ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń w formie wiadomości do osoby wyznaczonej do kontaktu:

Grzegorz Skrzyński – zgłoszenia do 14.11.2022 od 8.00 do 15.00 na mail: grzegorz.skrzynski@iz.edu.pl, tel. +48518228017.

W zgłoszeniu mail należy podać:

Imię i Nazwisko…………

Wykształcenie (podać kierunek)……………

Wybrane województwo(a) do ankietyzacji…………

Adres mail i telefon…………………

Do wytypowanych osób kierownicy poszczególnych gatunków zwrócą się z prośbą o zawarcie umów i uzupełnienie danych osobowych.