Przejdź do treści

Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi

W ramach Programu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Profilaktyka i leczenie chorób cywilizacyjnych STRATEGMED realizowany jest projekt badawczy – pt. Opracowanie zoptymalizowanych metod leczenia uszkodzeń tkankowych w oparciu o innowacyjne kompozyty oraz mezenchymalne komórki macierzyste i ich pochodne u pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi.
Umowa nr: STRATEGMED3/303570/7/NCBR/2017

Realizatorzy

Skład konsorcjum

  • Uniwersytet Jagielloński (UJ) – lider
  • Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych (ITME)
  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie (AGH)
  • Uniwersytet Medyczny w Lublinie (UM)
  • Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk (IF PAN)
  • Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy (IZ)
  • Galen – Ortopedia sp. z o.o.

Tematyka badawcza projektu

Uszkodzenia tkankowe, w tym osteoartritis (OA), są częstym efektem przebiegu chorób cywilizacyjnych, w tym otyłości i cukrzycy typu 2. Opracowanie efektywnych strategii leczenia uszkodzonych tkanek dla tej rosnącej grupy chorych, może poprawić ich sprawność oraz zredukować koszty leczenia ich niesprawności. Mezenchymalne komórki macierzyste (MSCs) oraz ich bioaktywne mikropęcherzyki (MVs) stanową bezpieczne narzędzia w regeneracji tkanek, w tym kości i chrząstki. Ich efektywność regeneracyjna może być wzmocniona przy zastosowaniu zoptymalizowanych, biozgodnych rusztować w terapii łączonej. Celem tego projektu jest zoptymalizowanie strategii leczenia uszkodzeń stawów w oparciu o: 1) nowe biofunkcjonalizowane kompozyty polimerowe i grafenowe oraz 2) autologiczne lub allogeniczne MSCs. Właściwości regeneracyjne mezenchymalnych komórek macierzystych zostaną zbadane na małym i dużym modelu zwierzęcym OA in vivo. Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy realizuje część badawczą związaną z badaniami dotyczącymi właściwości regeneracyjnych MSCs na dużym modelu zwierzęcym in vivo. Uzyskane w Instytucie Zootechniki PIB transgeniczne świnie, ze względu na wprowadzone u nich modyfikacje genetyczne, stanowią dobry model badawczy dla realizowanych w projekcie badań nad metodami leczenia uszkodzeń tkankowych. Opracowana efektywna strategia leczenia OA na małym i dużym modelu zwierzęcym zostanie następnie zastosowana w regeneracji stawu kolanowego u pacjentów z cukrzycą typu 2 i otyłością.  Głównym osiągnięciem projektu będzie bezpieczna i efektywna metoda regeneracji tkanek u pacjentów z otyłością i cukrzycą typu 2, którzy często wymagają indywidualnego leczenia.