Przejdź do treści

AGRO POMERANIA 2023 – Barzkowice, 8-10 września 2023 roku

W dniach 8 – 10 września 2023 roku w Barzkowicach odbyły się jubileuszowe XXXV Targi Rolne. Organizatorem wydarzenia był Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Barzkowicach, partner współuczestniczący w pracach grup operacyjnych, którym przewodniczy Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy. Targi w Barzkowicach odbyły się w 100-lecie doradztwa rolniczego w Polsce.

Trzy dni wypełnione były spotkaniami, imprezami oraz licznymi atrakcjami przygotowanymi dla gości przez organizatorów i wystawców. Do Barzkowic przyjechali również przedstawiciele parlamentu, rządu oraz samorządowcy, m.in. podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Marek Gróbarczyk.

Na stoisku Instytutu Zootechniki PIB, odwiedzający mieli możliwość porozmawiania o osiągniętych oraz planowanych rezultatach działań dofinansowanych z „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie” w ramach Działania Współpraca, PROW 2014-2020, w które zaangażowani są pracownicy IZ PIB. W szczególności promocja dotyczyła grup operacyjnych Chłodzenie Bydła, Niskie Emisje oraz POP-Płynnie Odżywiona Puławska, realizujących odpowiednio operacje pt. „Optymalizacja warunków utrzymania bydła i efektywności produkcji poprzez innowacyjne rozwiązania w wyposażeniu obory i cielętnika”, „Opracowanie innowacyjnej technologii chłodzenia i oczyszczania powietrza chlewni” oraz „Nowatorska technologia żywienia świń puławskich, jako element implementacji założeń gospodarki o obiegu zamkniętym w gospodarstwie hodowlanym”.

Więcej informacji na stronach organizatora:

https://zodr.pl

https://www.facebook.com/zodr.barzkowice