Przejdź do treści

Plan operacyjny na lata 2020-2021 „Co z zagrody to na stole” na hasło „Niech Cię Zakole” kołudzka gęsina, z merynosa jagnięcina i złotnicka wieprzowina w lokalnej marce turystyczno-kulinarnej

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy
realizuje operację: „Co z zagrody to na stole” na hasło Niech Cię Zakole”
kołudzka gęsina, z merynosa jagnięcina i złotnicka wieprzowina w lokalnej marce turystyczno-kulinarnej w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
Plan operacyjny na lata 2020-2021

Cel operacji:
Wsparcie regionalnej marki turystyczno-kulinarnej „Niech Cię Zakole” w tworzeniu krótkich łańcuchów dostaw i wprowadzeniu do obrotu produktów wytwarzanych w oparciu o lokalny potencjał hodowlany rodzimych ras: gęsi białej kołudzkiej®, merynos polski starego typu i świnia złotnicka pstra. Działania będą prowadzone w trzech tematach: edukacyjnym, wdrożeniowym i promocyjnym. Służą temu wybrane formy realizacji operacji, które są skierowane do podmiotów, ogniw krótkiego łańcucha dostaw, czyli hodowców/dostawców, restauratorów-przetwórców i odbiorców-konsumentów. Obszar realizacji operacji to województwa: kujawsko-pomorskie, wielkopolskie oraz pomorskie.

Planowane formy operacji:
Warsztaty z efektywnego rozbioru tusz, trybowania i konfekcjonowania elementów na rzecz gastronomii i przetwórstwa. W ramach warsztatów dojdzie do bezpośredniego kontaktu między hodowcami/dostawcami i wzajemnego określenia oczekiwań.
Warsztaty edukacyjno-wdrożeniowe dla restauratorów i przetwórców, które pozwolą na skuteczne wprowadzenie do ich ofert, potraw i produktów wytwarzanych z lokalnie hodowanych trzech rodzimych ras poprzez efektywne wykorzystanie tusz, przygotowanie do sprzedaży elementów i konfekcjonowanie półproduktu.
Impreza plenerowa z jarmarkiem produktów, służąca prezentacji i wprowadzeniu do obrotu produktów z rodzimych ras opracowanych m.in. w trakcie warsztatów.
Stoiska wystawiennicze na Frymarku w Bydgoszczy i Wolnym Jarmarku w Toruniu – trzykrotny udział na jednym i drugim jest dedykowany odbiorcom lokalnych produktów, którzy robią cotygodniowe zaopatrzenie na tych jarmarkach. W trakcie jarmarków przewidywane są pokazy i degustacje służące edukacji konsumenckiej – przekonaniu ich o wysokiej jakości rodzimego produktu, opatrzonego lokalną marką kulinarną.

Przewidywane efekty:

  1. Wprowadzenie na rynek asortymentu produktów pod wspólną marką przy wykorzystaniu, rodzimego potencjału hodowlanego i lokalnego przetwórstwa – efekt 3 łańcuchów dostaw.
  2. Uzyskanie przez uczestników wiedzy i umiejętności niezbędnych do wytwarzania nowego asortymentu produktów i ich komercjalizacji.
  3. Zapewnienie konsumentowi dostępu do wysokich jakościowo, lokalnych produktów.
  4. Efekty operacji będą mierzalne, albowiem: produkty są wprowadzone do obrotu praktycznie natychmiast i dostępne w ofercie 6 podmiotów gastronomicznych, jednego sklepu, 2 zakładów doświadczalnych Instytutu hodujących rodzime rasy i 3 hodowców indywidualnych.

Przeszkolonych w różnym zakresie od konfekcjonowania, przez przetwórstwo do komercjalizacji zostanie w sumie ok. 60 osób.

Produkty w ramach planowanych działań promocyjnych dotrą do odbiorców na różnym poziomie:

  • bezpośrednio poprzez ich prezentację i degustację do ok. 300 konsumentów – wybranych zaproszonych na wydarzenia z degustacjami organizowanymi po warsztatach,
  • bezpośrednio do klientów korzystających z ofert podmiotów gastronomicznych i sklepu – ok. 1000 osób,
  • pośrednio, dzięki promocji w mediach społecznościowych do grupy co najmniej 100 tys. osób – jest to liczba aproksymatywna obliczona na podstawie dotychczas realizowanych działań promocyjnych w mediach społecznościowych.

Partnerzy dodatkowi projektu:

Biuro Turystyczne COPERNICANA Anna Gajewska oraz Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

Odwiedź portal KSOW – www.ksow.pl