Przejdź do treści

Działanie Współpraca: Innowacyjna technologia produkcji drobiu z zastosowaniem preparatów mających na celu eliminację antybiotyków

zdjęcie kurcząt
Logo UE_PROW 2014-20
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą
„Innowacyjna technologia produkcji drobiu z zastosowaniem preparatów mających na celu eliminację antybiotyków”,
mająca na celu opracowanie technologii produkcji drobiu z użyciem naturalnych preparatów antybakteryjnych,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytut Zootechniki PIB jest liderem operacji pod nazwą Innowacyjna technologia produkcji drobiu z zastosowaniem preparatów mających na celu eliminację antybiotyków.

Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie Współpraca (M16).

Numer umowy:
00017.DDD.6509.00009.2018.06

Czas trwania:
2019.12.18 – 2022.12.31

Wartość pomocy:
3 292 437,00 PLN

Podmiot realizujący:
Grupa operacyjna Zdrowy drób – innowacyjne metody produkcji drobiu.

Beneficjenci (konsorcjum):
Instytut Zootechniki PIB (lider)
Proteon Pharmaceuticals S.A.
Zakład Doświadczalny IZ PIB Chorzelów Sp. z o.o.
FANT Sp. z o.o.

Cel projektu: Opracowanie alternatywnej technologii produkcji drobiu rzeźnego z użyciem preparatów bakteriofagowych BAFASAL® i BAFACOL ukierunkowanych przeciwko bakteriom Salmonella spp. oraz Escherichia coli. W badaniach określony zostanie ich wpływ na wyniki produkcyjne i zdrowotność kurcząt, jakość mięsa oraz na emisję szkodliwych gazów do środowiska. Efektem projektu będzie spopularyzowanie chowu drobiu z zastosowaniem bakteriofagów przyczyniając się do poprawy efektywności produkcji i bezpieczeństwa zdrowotnego mięsa drobiowego.

Strona internetowa: zdrowydrob.eu

fot. Zoe Schaeffer/Unsplash