Przejdź do treści

Działanie Współpraca: Optymalizacja warunków utrzymania bydła i efektywności produkcji poprzez innowacyjne rozwiązania w wyposażeniu obory i cielętnika

zdjęcie obora w Kołbaczu
Logo UE_PROW 2014-20
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą
„Optymalizacja warunków utrzymania bydła i efektywności produkcji poprzez innowacyjne rozwiązania w wyposażeniu obory i cielętnika”,
mająca na celu opracowanie systemu wentylacji w oborze z zastosowaniem innowacyjnej techniki chłodzenia krów w hali udojowej i poczekalni oraz opracowanie technologii utrzymania cieląt w warunkach zwiększonego poziomu dobrostanu,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytut Zootechniki PIB jest liderem operacji pod nazwą Optymalizacja warunków utrzymania bydła i efektywności produkcji poprzez innowacyjne rozwiązania w wyposażeniu obory i cielętnika.

Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie Współpraca (M16).

Numer umowy: 00019.DDD.6509.00119.2019.06

Czas trwania: 2021.02.09 – 2022.12.31

Wartość pomocy: 2 311 965,00 PLN

Podmiot realizujący: Grupa operacyjna Chłodzenie bydła.

Beneficjenci (konsorcjum):
Instytut Zootechniki PIB (lider)
Zakład Doświadczalny IZ PIB Kołbacz Sp. z o.o.
HPQ Invest Sp. z o.o.
Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach

Cel projektu: Opracowanie i zastosowanie systemu wentylacji w oborach kurtynowych z możliwością wykorzystania innowacyjnej metody chłodzenia krów a także opracowanie technologii utrzymania cieląt w warunkach podwyższonego poziomu dobrostanu. W ramach projektu przeprowadzony będzie szereg badań obejmujących analizę parametrów mikroklimatu, wskaźników dobrostanu zwierząt jak również przeprowadzona zostanie analiza ekonomiczna dotycząca efektywności zastosowanych rozwiązań.

  • Opracowany zostanie usprawniony system wentylacji obory kurtynowej, oraz innowacyjny system chłodzenia pomieszczeń takich jak poczekalnia i hala udojowa.
  • Opracowany zostanie energooszczędny systemu schładzania powietrza z sekcją absorbującą wilgoć. System ten będzie wykorzystywał ciepło z energii solarnej.
  • Opracowana zostanie technologia utrzymania cieląt w pomieszczeniach typu otwartego z zastosowaniem budek typu igloo oraz ekranów ochronnych i podnoszonych kurtyn z siatek przeciwwietrznych. Ten typ utrzymania cieląt pozwoli na uzyskanie właściwych warunków mikroklimatycznych zarówno w okresie zimowym jak i letnim.

Proponowane w projekcie innowacyjne rozwiązania wpłyną na zwiększenie komfortu zwierząt, wpłyną na utrzymanie produkcji mleka na stabilnym poziomie a także przyczynią się do redukcji szkodliwych emisji gazowych. Partnerzy projektu oczekują także, że utrzymanie cieląt w warunkach podwyższonego dobrostanu istotnie wpłynie na ich lepszą zdrowotność.

Strona internetowa: chlodzeniebydla.pl

fot. Beata Osińska/arch. IZ PIB