Przejdź do treści

Działanie Współpraca: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych

konie małopolskie i wielkopolskie na pastwisku - Izby
Logo UE_PROW 2014-20
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pod nazwą
„Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy
wielkopolskiej i małopolskiej w warunkach stacjonarnych”,
mająca na celu wzmocnienie ochrony zasobów genetycznych polskich szlachetnych ras koni
poprzez opracowanie metody treningu i oceny ogierów,
współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Współpraca”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Instytut Zootechniki PIB jest liderem operacji pod nazwą Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody przygotowania i przeprowadzenia oceny wartości użytkowej ogierów rasy wielkopolskiej i małopolskiej.

Operacja realizowana jest w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich – Działanie Współpraca (M16).

Numer umowy: 00027.DDD.6509.00051.2019.06

Czas trwania: 2021.02.25 – 2022.12.31

Wartość pomocy: 5 000 599,00 PLN

Podmiot realizujący: Grupa operacyjna Rodzime konie – innowacyjna metoda treningu i oceny wartości użytkowej.

Beneficjenci (konsorcjum):
Instytut Zootechniki PIB (lider)
Jan Rączka
Lecznica Zwierząt Daniel Cieśla
Polski Związek Hodowców Koni
Wielkopolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

Cel projektu: Wzmocnienie ochrony zasobów genetycznych zagrożonych populacji polskich szlachetnych ras koni poprzez opracowanie i wdrożenie innowacyjnej metody treningu (przygotowania) i oceny rodzimych ras ogierów wielkopolskich i małopolskich w stacjonarnym zakładzie treningowym. Projekt jest realizowany na żywych koniach, a jego celem jest zmiana wartości tego konia jako produktu poprzez alternatywny odchów od źrebięcia do dorosłego ogiera oraz podniesienie jego wartości użytkowej. Podstawową korzyścią Projektu będzie uzyskanie w hodowli rodzimych ogierów, które będą wykorzystane do odtworzenia i zachowania pierwotnej puli genowej koni wielkopolskich i małopolskich. Obecna populacja tych koni jest w większości przekrzyżowana zagranicznymi rasami, co w dalszej konsekwencji doprowadzi do całkowitej utraty rodzimych zasobów genetycznych polskich ras. Uzyskanie ogierów rodzimych ras wielkopolskiej i małopolskiej będzie realizowane za pomocą nowoopracowanych metod przygotowania (odchowu, selekcji i treningu) oraz przeprowadzenia oceny wartości użytkowej.
Dodatkową korzyścią będzie zastosowanie opracowanych metod już od wieku około 1,5 roku życia ogiera. Zorganizowanie i przeprowadzenie wszystkich czynności w jednym ośrodku, w ujednoliconych warunkach daje możliwość pełnego i kompleksowego wykorzystania opracowanych w ramach operacji metod oraz pozwala na osiągnięcie głównego celu jakim jest uzyskanie pełnowartościowych ogierów ras rodzimych o wysokich walorach zdrowotnych, użytkowych i genetycznych. Dodatkowym rezultatem będzie stworzenie platformy/sieci do nawiązania współpracy między hodowcami w zakresie wymiany ogierów i możliwości poprawy pogłowia hodowlanego koni.

Strona internetowa: www.rodzimekonie.pl

fot. Krzysztof Paleczny/arch. IZ PIB