Przejdź do treści

Operacja pod nazwą Wybierz Strawę i Wyprawę na szlaku „Niech Cię Zakole”

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej
„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020 –  Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2022-2023, realizuje operację pn.:
Wybierz Strawę i Wyprawę na szlaku Niech Cię Zakole”


Cele operacji:
Celem operacji jest upowszechnienie ofert kulinarno-turystycznych z atrakcyjnymi usługami i produktami, będącymi efektem krótkich łańcuchów dostaw, wdrożonymi programem „Co z zagrody to na stole na hasło Niech Cię Zakole”. Operacja służy wyróżnieniu i popularyzacji oferty szlaku, jako efektywnie i atrakcyjnie integrującej lokalny potencjał produktów i usług oferowanych na obszarach wiejskich szlaku w powiązaniu z przyrodą, krajobrazem, kulturą i historią

Grupę docelową przedmiotowej operacji stanowić łącznie będzie 63 osoby, w tym:

  1. Podmioty branży turystycznej – regionalne/lokalne organizacje turystyczne operatorzy turystyczni wyspecjalizowani w turystyce krajowej i przyjazdowej posiadający bezpośrednie dotarcie do intersujących nisz odbiorców.
  2. Dziennikarze, blogerzy, influancerzy, posiadujący realny wpływ na grupy docelowe w dziedzinie turystyki i kulinariów,
  3. Studenci ostatnich lat studiów kierunków turystycznych zdadzą relację z wizyt na swych uczelniach, na seminariach/ćwiczeniach; upowszechnią je w środowisku akademickim i mediach społecznościowych.
  4. Uczniowie szkół gastronomicznych zaprezentują na szkolnych warsztatach lokalne potrawy ze szlaku odwołujące się do dziedzictwa kulinarnego, w których przyrządzaniu wezmą udział w trakcie wizyty studyjnej.

Planowane formy realizacji operacji


Wyjazdy studyjne pn.:

  • „Poznaj Smak Doliny Wisły Między Mostami”
  • „Mennonicka Pętla Smaku” – winno, dziarsko i zielarsko
  • „Stoły Dobrzyńskich Smaków” na kulinarnym szlaku”
  • „Wyprawa po Dobre z Lasu”

Przewidywane efekty:
Bezpośrednim mierzalnym efektem operacji jest przygotowanie (przeszkolenie) 63 osób w tym przedstawicieli podmiotów tworzących krótki łańcuch dostaw i oferujących produkty i usługi do ich promocji i komercjalizacji.

Kolejne efekty to:

  • opracowanie i wdrożenie 3 voucherów na produkty o charakterze kulinarnym – oferty – „Stołów Rodzimych Smaków” na szlaku Niech Cię Zakole.
  • opracowanie i wdrożenie do sprzedaży sezonowych 3 voucherów – pakietów turystyczno-kulinarnych (1 i 2 dniowych) z piknikami, warsztatami i biesiadami opartymi na produktach wynikających z krótkiego łańcucha dostaw.

Podane efekty wynikają i są konsekwencją założonego celu operacji oraz celu KSOW polegającym na zwiększeniu udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Zwiększenie to, jak wyżej wykazano, ma zarówno charakter jakościowy – wdrożenie nowych produktów, jak i ilościowy – zwiększenie ilości osób zaangażowanych w operację wdrożeniową.
Efekty odpowiadają priorytetowi, gdyż wynikają wprost z wdrożonego krótkiego łańcucha dostaw. Jednocześnie efekty te poprzez przyjętą formę realizacji są wynikiem działania polegającego na ułatwieniu wymiany wiedzy pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w rozwoju obszarów wiejskich oraz wymianie i rozpowszechnianiu rezultatów działań na rzecz tego rozwoju.


Partner dodatkowy projektu: Kujawsko-Pomorska Organizacja Turystyczna

Odwiedź portal KSOW – http://ksow.pl
ZOSTAŃ PARTNEREM KRAJOWEJ SIECI OBSZARÓW WIEJSKICH.