Przejdź do treści

Operacja pod nazwą „Serowarstwo szansą dla hodowców bydła ras rodzimych”

Tagi:
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pod nazwą
„Serowarstwo szansą dla hodowców bydła ras rodzimych”

Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Instytut Zootechniki PIB w ramach realizowanej operacji pełni funkcję partnera dodatkowego KSOW.

Czas trwania:
01.05.2022 – 31.08.2022

Wartość pomocy: 55 403,58 PLN

Podmiot realizujący:
Tarnowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., Instytut Zootechniki PIB

Cel projektu:
Celem operacji jest przekazanie uczestnikom wiedzy i umiejętności niezbędnych do rozpoczęcia produkcji i sprzedaży serów z mleka krów ras zachowawczych: polskiej czerwono-białej i polskiej czerwonej oraz pomoc w wypromowaniu wytworzonych produktów poprzez organizację wydarzenia promocyjnego.

Działania podejmowane w ramach operacji:

  • Warsztaty z zakresu produkcji i sprzedaży serów z mleka krów ras zachowawczych skierowane do hodowców bydła ras: polskiej czerwono-białej i polskiej czerwonej a także dla osób zainteresowanych wytwarzaniem sera z mleka krów tych ras (które zadeklarują chęć odbioru mleka krów ras zachowawczych od jego producentów). Podczas warsztatów przekazana zostanie wiedza niezbędna do rozpoczęcia produkcji własnych serów oraz wprowadzenia ich do sprzedaży. Zaplanowano trzy edycje warsztatów.
  • Wydarzenie promujące sery z mleka krów ras zachowawczych. Podczas organizowanego cyklicznie (raz w miesiącu) przez Tarnowską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. Targu Regionalnego wyodrębniona zostanie przestrzeń dla uczestników projektu (którzy wcześniej brali udział w warsztatach) tak, aby mogli zdobyć pierwsze doświadczenia w sprzedaży wytworzonych przez siebie produktów. W realizacji wydarzenia wezmą udział także eksperci, którzy podczas pełnionego przez siebie dyżuru będą dzielili się wiedzą z gośćmi Targów odnośnie programów ochrony rzadkich ras zwierząt gospodarskich, w szczególności ras zachowawczych bydła.
  • Konkurs na najbardziej profesjonalnego serowara. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną (1 500,00 zł) a wśród głosujących rozlosowana zostanie nagroda rzeczowa: bon zakupowy (500 zł).
  • Konkurs plastyczny dla dzieci odwiedzających wydarzenie. Wśród dzieci biorących udział w konkursie zostanie wylosowana nagroda – bon zakupowy w wysokości 500 złotych do sklepu dziecięcego. Pozostałym dzieciom rozdane zostaną pluszowe maskotki krowy oraz cukierki krówki.

Przewidywane wyniki operacji:
Przeszkolenie 30 osób z grupy docelowej z zakresu serowarstwa z wykorzystaniem mleka krów ras zachowawczych.
Zainteresowanych współpracą z Krajową Siecią Rozwoju Obszarów Wiejskich informujemy o możliwości rejestracji w bazie partnerów KSOW za pośrednictwem strony http://ksow.pl.

Regulamin oraz wzory dokumentów rekrutacyjnych są również dostępne na stronie:
www.tarr.tarnow.pl

Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

Karta zgłoszenia udziału w szkoleniu
Regulamin określający zasady rekrutacji i uczestnictwa