Przejdź do treści

„Wykorzystanie wypasów owiec w redukcji występowania roślin inwazyjnych” w ramach wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy informuje o realizacji projektu pt. „Wykorzystanie wypasów owiec w redukcji występowania roślin inwazyjnych”, w ramach wniosku o dofinansowanie projektu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”, obszar programowy „Środowisko naturalne i ekosystemy”, pt. „Zintegrowane podejście do ochrony ekosystemów przed inwazyjnymi roślinami obcymi w południowej Polsce” .

Projekt realizowany jest w Zakładzie Hodowli Owiec i Kóz IZ PIB. Działania obejmują prowadzenie wypasu owiec w dwóch lokalizacjach:

  • Ojcowski Park Narodowy, Obręb Prądnik Korzkiewski (obszar Natura 2000) – stado owiec rasy olkuskiej
  • Cieszyńskie Źródła Tufowe enklawa Morzyk (obszar Natura 2000) – stado owiec rasy polska owca pogórza