Przejdź do treści

Wpływ suplementacji witaminą D3 diety świń na transkryptom i proteom w wybranych tkankach

Numer umowy: UMO-2019/35/O/NZ9/03148
Przyznana kwota: 532 740 zł
Czas realizacji: 01.10.2020 – 30.09.2024

Cel projektu


Celem naszych badań jest określenie czy suplementacją witaminą D zmienia ekspresję genów i białek w najważniejszych organach (wątroba, mięsień, tłuszcz), jeśli tak – to w jaki sposób. Takich badań nie można przeprowadzić u ludzi, natomiast świnia jest z powodzeniem stosowana jako zwierzę modelowe w badaniach biomedycznych ze względu na podobną fizjologię i rozmiary ciała. W naszym eksperymencie 30 świń zostanie podzielone na trzy grupy (brak suplementacji, suplementacja 5000 U/kg paszy, 10000 U/gg paszy). Po trzech miesiącach świnie zostaną ubite, pobrane zostaną fragmenty organów do analizy ekspresji genów i białek oraz krew do analiz biochemicznych. Z pobranych organów wyizolowany zostanie kwas rybonukleinowy (RNA), który po specjalnej obróbce (utworzenie bibliotek cDNA) zostanie zsekwencjonowany na urządzeniu do sekwencjonowania następnej generacji (NGS) – Next Generation Sequencing. Po tej analizie uzyskamy informację czy nastąpiły jakieś zmiany na poziomie ekspresji genów pod wpływem suplementacji witaminą D oraz ewentualnie listę genów, które są aktywowane lub wyciszane pod wpływem standardowej lub wysokiej dawki witaminy D. Lista genów zostanie poddana analizie funkcjonalnej z zastosowaniem specjalnych narzędzi bioinformatycznych.

Rezultaty

Dzięki przeprowadzonym badaniom uzyskamy odpowiedź czy zidentyfikowane geny są charakterystyczne dla specyficznych procesów biologicznych lub patogenezy jakichś chorób. Sprawdzimy czy zmiany na poziomie RNA mają swoje odzwierciedlenie na poziomie białka. Końcowym etapem badań będzie powiązanie ze sobą wszystkich wyników, tzn. sprawdzenie czy zmiany na poziomie mRNA i białek odzwierciedlają zmiany w zawartości witaminy D i wapnia we krwi, mięsie i tłuszczu, morfologii krwi, poziomu cholesterolu, trójglicerydów. Mamy nadzieję, że przeprowadzone badania pozwolą znaleźć nam przyczynę tak wielu sprzecznych doniesień odnośnie skuteczności suplementacji witaminą D. Wgląd w główne szlaki metaboliczne związane z witaminą D może pomóc w identyfikacji różnych mechanizmów adaptacyjnych, uruchamianych w sytuacji niedoboru witaminy D, które znoszę jego szkodliwe efekty ale na dłuższą metę powodują nieodwracalne zmiany w komórkach.